ถามแพทย์

 • ผลเลือดธาลัสซีเมียของตนเองและสามีเป็นดังแนบ แปลว่าอะไร

 • ตัวดิฉันเอง F Concentration = 2.8* % A2 Concentration = 92.7* % *values outside of expected ranges type of Hb : EE DNA analysis : Negative for a-thalassemia 1 gene (SEA&THAI) ส่วนของสามี F Concentration =2.1*% A2 Concentration = 27.8*% *values outside of expected ranges type of Hb : EA DNA analysis :- ช่วยอธิบายด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
  ปอริศา ป้อมสนาม  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณปอริศา ป้อมสนาม

  จากผลเลือดที่แนบน่าจะเป็นการตรวจค่าเลือดธาลัสซีเมีย เพื่อดูว่าเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดใด

  จากที่กล่าวมา ผลเลือดของตนเองนั้นเป็นธาลัสซีเมียชนิด EE คือเป็นธาลัสซีเมียชนิดไม่รุนแรง ไม่จำเป็นต้องให้เลือดเป็นประจำ ส่วนของสามีเป็นชนิด EA หรือก็น่าจะเป็นแค่พาหะของธาลัสซีเมีย ซึ่งมีโอกาสที่บุตรจะเป็นโรคธาลัสซีเมียได้ประมาณ 50% ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูง กรณีนี้ควรสอบถามกับสูตินรีแพทย์ที่ดูแลโดยตรงเพื่อวางแผนร่วมกัน ว่าจะต้องเจาะตรวจหาผลเลือดของลูกว่าเป็นธาลัสซีเมียก่อนคลอดบุตรหรือไม่ เพื่อช่วยในการตัดสินใจว่าจะต้องการตั้งครรภ์ต่อไปหรือเปล่า