ถามแพทย์

 • ใส่เหล็กดามเอาออกได้เมื่อใด

 •  Kraingkrai Chaikun
  สมาชิก
  อยากรุ้ว่าหลังผ่าตัดดามเหล็กแล้วกี่ปีถึงจะผ่าเอาเหล็กออกได้คับ

   สวัสดีคะคุณ Kraingkrai Chaikun

  เรียนอย่างนี้นะค่ะ การหายของกระดูก หรือ การติดของกระดูกใช้ระยะเวลาประมาณ หกถึงแปดสัปดาห์ หรือ มากกว่านั้นขึ้นอยู่กับประเภทของกระดูก แต่การเก็บวัสดุดามจะเก็บไว้ก่อนอย่างน้อย หกเดือนขึ้นไปเนื่องจากหกเดือนขึ้นไปกระดูกที่หัก จะติดและมีความแข็งแรงประมาณ 80% 

  เหล็กดามสามารถเก็บได้นะค่ะ แต่คนไข้ส่วนใหญ่อยากเอาออก เช่น เหล็กดามที่ข้อมือ เพราะมักจะมีอาการปวด หรือ เกิดความลำคาญ  หลังการผ่าตัดเอาเหล็กดามออกควรจะพักอย่างน้อย หนึ่งถึงสองสัปดาห์ในบริเวณที่กระดูกติด