ถามแพทย์

 • ปวดท้องน้อย มีตกขาวเป็นมูกสีขาวใส และมีเลือดสีน้ำตาลและเลือดแดง เกิดจากอะไร

 •  แพร พอเหอะ
  สมาชิก
  มีอารการปวดท้องน้อยมีเหมือนตกขาวเปนมูกสีขาวใสคล้ายไข่ขาวมีเลือดสีน้ำตาลและเลือดแดงนิดเดียวติดออกมาด้วยเกิดจากอะรัยค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ แพร พอเหอะ,

                        อาการตกขาวเป็นมูกขาวใส และมีเลือดปน ร่วมกับปวดท้องน้อย อาจเกิดจาก

                      - มีการตั้งครรภ์แล้วมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น เช่น แท้งคุกคาม ท้องนอกมดลูก เป็นต้น

                       - มีมดลูกอักเสบ หรืออุ้งเชิงกรานอักเสบ (มดลูก ปีกมดลูก รังไข่อักเสบ) ซึ่งจะทำให้มีตกขาวที่ผิดปกติ เช่น ตกขาวมีปริมาณมากขึ้น ตกขาวมีกลิ่นเหม็น มีเลือดปน เป็นต้น และทำให้มีปวดท้องน้อย มีเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์ รวมถึงอาจมีปัสสาวะผิดปกติ หรือมีไข้ เป็นต้น 

                      - ผลข้างเคียงจากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด ยาสตรี สมุนไพรต่างๆ เป็นต้น

                      - โรคต่างๆ ของมดลูก เช่น ก้อนเนื้องอกมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัว มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น มักพบในหญิงวัยกลางคนขึ้นไป

                       หากที่ผ่านมาได้มีเพศสัมพันธ์ แนะนำควรลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วยค่ะ หากตรวจไม่พบ หรือไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ แต่ยังคงมีตกขาวปนเลือดออกมาอีกเรื่อยๆ หรือมีปวดท้องน้อยต่อเนื่อง ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาและรักษาค่ะ