ถามแพทย์

 • ตื่นนอนตอนเช้า หูดับทั้ง 2 ข้างเกิดจากอะไร เดิมข้างซ้ายแก้วหูทะลุอยู่แล้ว

 •  Ploy Pituktirakul
  สมาชิก

  ขอสอบถามข้อมูลค่ะ ตื่นนอนตอน 06.30  น  เกิดอาการหูดับทั้ง 2 ข้าง เป็นเพราะอะไรค่ะ ปกติหูข้างซ้ายแก้วหูทะลุ อยู่แล้ว แต่หูข้างขวาจะได้ยินเสียงชัดเจนมากเลยค่ะ ....แต่วันนี้ดับหมดเลย .....

  สวัสดีค่ะ คุณ Ploy Pituktirakul,

                        หากอาการที่หูไม่ได้ยิน หรือการได้ยินลดลง ที่อยู่ๆ เกิดขึ้นทันทีหรือภายในเวลาไม่นาน เรียกว่าเกิดหูดับฉับพลัน ซึ่งสาเหตุจะแบ่งออกเป็น

                       1. จากการติดเชื้อบางชนิด ซึ่งมีผลกระทบต่อประสาทหูได้ เช่น โรคคางทูม หัดเยอรมัน โรคไข้หวัดใหสายพันธ์ุ B (ผู้ป่วยอาจมีหูดับหลังจากเป็นไข้หวัดใหญ่ภายใน 1 เดือน) หรือจากติดเชื้อ HIV 

                      2. ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดต่างๆ ซึ่งทำให้การไหลเวียนของเลือดไม่ดีบริเวณหูชั้นใน และทำให้เกิดอาการหูดับตาม เช่น ในผู้ที่เป็นเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง การถูกกดนวดบริเวณลำคอ รวมถึงผู้ที่ใช้ยาคุมกำเนิดด้วย

                      3. จากโรคของหูชั้นในพิการ เช่น การถูกกระแทกบริเวณหูแรงๆ ถูกแรงระเบิด หรือเสียงที่ดังรุนแรง หรือการไอ จามแรงๆ ซึ่งจะไปทำให้หูชั้นในส่วนลาบิลินทีน (Labyrinthine) แตกหรือฉีกขาด จึงเป็นสาเหตุให้เกิดหูดับเฉียบพลันได้

                      นอกจากนี้ อาจเกิดจากโดนงูพิษกัด ซึ่งพิษที่เข้าสู่ร่างกายอาจทำให้หูดับได้

                      แต่หากอาการหูได้ยอนเสียงลดลงเกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป อาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ฟังเสียงดังติดต่อกันเป็นเวลานาน อายุที่เพิ่มมากขึ้น มีเนื้องอกเกิดขึ้นภายในประสาทที่เชื่อมต่อหูกับสมอง มีโรคน้ำในหูไม่เท่ากัน (Meniere’s Disease) มีโรคทางประสาท เช่น โรคปลอกประสาทอักเสบ (Multiple Sclerosis) ) การใช้ยารักษาที่มีพิษต่อประสาทหูเป็นเวลานาน เช่น Aminoglycoside, Salicylate, Quinine) เป็นต้น

                     แนะนำให้ไปพบแพทย์เฉพาะทางด้านหู-คอ-จมูก เพื่อซักประวัติ ตรวจร่างกาย และตรวจสมรรถภาพการได้ยิน รวมถึงตรวจเพิ่มเติมอื่นๆค่ะ

  Ploy Pituktirakul  Ploy Pituktirakul
  สมาชิก

  ขอบคุณค่ะ