ถามแพทย์

 • หลังจากมีเพศสัมพันธ์ 7 วัน สามารถตรวจเลือดหา HIV ได้เลยหรือไม่ครับ

 •  pan15
  สมาชิก

  หลังจากมีเพศสัมพันธ์ 7 วัน สามารถตรวจเลือดหา HIV ได้เลยหรือไม่ครับ หรือว่าต้องรอ 14 วันครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ pan15

  ก่อนอื่นหมอเข้าใจในความรู้สึกกังวลใจของคุณค่ะ ในการที่คุณมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับผู้หญิงขายบริการทางเพศ และไม่ได้มีการป้องกัน ต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะค่ะ ว่าการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่มีการป้องกันนั้นโดยเฉพาะในกลุ่มผู้หญิงขายบริการทางเพศนั้น โอกาสในการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ได้ค่ะ แต่การกินยาฆ่าเชื้อโดยที่ยังไม่ได้รับการตรวจวินิจฉัยนั้นหมอไม่แนะนำนะคะ เนื่องจากการเพิ่มการดื้อยาต่อเชื้อโรคได้ค่ะ แต่การกินยาฆ่าเชื้อไม่สามารถที่จะรักษาโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ที่คุณเข้าใจคือ เรื่องการติดเชื้อ เอช ไอ วี นะค่ะ อาการที่คุณเป็นอาจเกิดเนื่องมาจากผลข้างเคียงของยาฆ่าเชื้อค่ะ ซึ่งยาบางตัวทำให้มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหารได้ค่ะ เรา ต้องมาความเข้าใจกันก่อนค่ะ ว่าโรคทางเพศสัมพันธ์ที่เรียกว่า เอช ไอ วี คืออะไรนะค่ะ

  โรคทางเพศสัมพันธ์ หรือ การติดเชื้อ Sexual transmitted  diseases (STD) ซึ่งการติดเชื้อ เอช ไอ วี ก็จัดอยู่ในโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะ เราจะมาเริ่มต้นจากสิ่งที่คุณกังวลก่อนนะค่ะ คือ เรื่องการเชื้อ เอช ไอ วี เชื้อ เอช ไอ วี คือเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งนำไปสู่การเป็นโรคที่เรียกว่าเอดส์ เชื้อนี้รักษาไม่หาย แต่มียาที่ใช้รักษาได้ค่ะ แต่จะไม่สามารถกำจัดเชื้อให้หมดได้ค่ะ เพราะเชื้อจะเข้าไปทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ที่เรียกว่า ซีดี 4 (CD4 T cell)  ทำให้ร่างกายไม่สามารถที่จะต่อสู้กับเชื้อโรคอื่นๆ ได้ แต่ปัจจุบันนี้มียาต้านไวรัสที่ดีค่ะ สามารถทำให้ระดับของ ซีดี 4 ไม่ลดต่ำลงได้ และทำให้จำนวนไวรัสลดลงได้ค่ะ

  ส่วนสิ่งที่คุณต้องทำคือ คุณต้องทราบก่อนว่า คุณควรที่จะได้พบแพทย์เมื่อไหร่เพื่อตรวจว่าคุณมีการติดเชื้อหรือไม่

  ก่อนอื่นเราต้องทำการตรวจระยะแรกก่อน ซึ่งเป็นการตรวจ ที่เรียกว่าการตรวจควบคู่ ระหว่าง HIV antibody และ HIV antigen  คือการตรวจหาภูมิคุ้มกันและตัวเชื้อควบคู่กัน การตรวจนี้ในคนส่วนใหญ่สามารถตรวจพบได้ภายใน 2-6 สัปดาห์ หลังจากสัมผัสเชื้อ

  แต่ถ้าตรวจเฉพาะ HIV antibody testing ตรวจได้ทั้งจากเลือดและจากน้ำลาย ส่วนใหญ่จะตรวจพบ หลังการสัมผัสเชื้อ ภายในระยะเวลา 3-12 สัปดาห์

  หรืออาจจะตรวจ p24 antigen ซึ่งตรวจน้อย และการแปลผลอาจถูกรบกวนได้ด้วยตัวแปรอื่น

  ถ้าการตรวจข้างต้นอย่างใดอย่างหนึ่งให้ผลบวก จะต้องมีการตรวจครั้งที่สอง เพื่อยืนยัน โดยการตรวจภูมิคุ้มก้น ซึ่งแตกต่างจากการตรวจแรกถ้าให้ผลบวกอีกครั้ง ให้ตรวจครั้งที่สาม เพื่อจำนวย ไวรัส ซึ่งเรียกว่า HIV RNA test ซึ่งสามารถตรวจหาได้ภายใน 1-4 สัปดาห์หลังการติดเชื้อ

  ลักษณะอาการที่จะเกิดขึ้นถ้ามีการติดเชื้อไวรัส เอช ไอ วี แบ่งเป็น 3 ระยะ

   

  ระยะแรก เรียกว่า การติดเชื้อระยะแรก ( acute HIV infection stage ) ซึ่งระยะนี้ อาการจะเกิดขึ้นได้ ภายใน 2-4 สัปดาห์ ลักษณะอาการจะมีลักษณะเหมือนการติดเชื้อไวรัสทั่วไป จะมาด้วยอาการไข้ ปวดตามตัว เจ็บคอ มีผื่น ปวดตามข้อ ถ้าคุณมีอาการดังต่อไปนี้ควรจะรีบไปพบแพทย์โดยด่วน ซึ่งในกรณีของคุณหมอขอแนะนำว่าคุณควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจยืนยัน