ถามแพทย์

  • โคนลิ้นเหม็น เกิดจากฟันคุดที่จะงอกหรือไม่ สาเหตุคืออะไร และดูแลรักษาอย่างไร

  •  pigkygg
    สมาชิก
    โคนลิ้นมีกลิ่นเหม็นถ้าเเตะๆแล้วมาดมดู แต่พอเวลาเป่าลมไม่มีกลิ่นปาก หรือลองเอาน้ำลายมาทาๆบริเวณหลังมือแข้วดมก็ไม่ได้มีกลิ่น คือตอนนี้มีแผลร้อนในหลายวันแล้ว3ที่ บนิเวณเพดานลิ้น กระพุงแก้ม และบริเวณ เหงือกต่อจากฟันเล่มสุดท้าย(ก่อนน่าจะเป็นแผลร้อนในฟันคุดกำลังเกิดแต่ยังไม่โผล่ขึ้นมา) เป็นสาเหตุที่ทำให้โคนลิ้นมีกลิ่นเหม็นหรือเปล่าคะ ขอวิธีดูแลรักษาด้วยคะ

    สวัสดีครับ คุณ pigkygg

    ปกติของคนเรา ที่ลิ้นจะมีฝ้าขาว เป็นครีม เกิดจาก cell ต่อมน้ำลายที่ลิ้นผลิตออกมา หรือผิวหนังของลิ้นลอกตัว  ผสมกับแบททีเรียเกิดการหมักหมม ทำให้มีกลิ่นปาก เมื่อดมดูก็จะเหม็นได้    ถ้าไปเกาะที่เหงือกใต้ฟันเกิดเป็นหินปูน Plaque ทำให้ฟันผุได้ง่าย  จึงไม่เกี่ยวกับฟันคุดที่จะโผล่ครับ  การดูแแลรักษา พยายามสร้างสุขอนามัยในช่องปาก  ใช้ไม้ขูดลิ้นทุกครั้งที่แปรงฟันหรือ หลังทานอาหาร  บ้วนปากด้วยน้ำเกลือหรือ น้ำยาล้างปาก ประเภทกำจัดหินปูน  วันละ 2-3 ครั้ง