ถามแพทย์

 • มีเสมหะในลำคอ​ และเวลาตื่นมาเจ็บคอและคอแห้ง เกิดจากอะไร

 •  Surat Jongyuakklang
  สมาชิก
  มีเสมหะในลำคอ​ และเวลาตื่นมาเจ็บคอมาครับและคอแห้งครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ Surat Jongyuakklang,

                   อาการมีเสมหะในลำคอ เจ็บคอ คอแห้ง อาจเกิดจาก

                   1. ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน เช่น ไข้หวัด คออักเสบ ทอนซิลอักเสบ  แต่มักจะมีอาการอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ไข้ ไอ มีน้ำมูก คอหอยแดง ทอนซิลบวมโตแดง มีจุดหนอง เป็นต้น

                   2. โรคกรดไหลย้อน ซึ่งอาจมีอาการอื่นๆ ด้วย เช่น ปวดแสบร้อนหรือจุกบริเวณลิ้นปี่และหน้าอก อาหารไม่ย่อย เรอบ่อย เจ็บคอ ระคายเคืองคอตลอดเวลา นอกจากนี้อาจมีท้องอืด อาหารไม่ย่อย อิ่มเร็ว เรอบ่อย คลื่นไส้ อาเจียน เป็นต้น

                    3. เป็นโรคภูมิแพ้ โดยจะมีเสมหะออกมาเรื่อยๆ แบบเรื้อรัง เป็นๆ หายๆ และมีอาการอื่นๆ อีก เช่น ไอ จาม มีน้ำมูก คัดจมูก เป็นต้น

                    4. การระคายเคืองจากอาหารหรือสารเคมี  เช่น แอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ มลพิษจากอากาศ เป็นต้น

                    5. การติดเชื้อเรื้อรังบริเวณคอ เช่น เชื้อรา เชื้อวัณโรค เป็นต้น แต่จะมีเสมหะมากตลอดเวลา ร่วมกับอาการอื่นๆ เช่น ไข้ เจ็บคอ กลืนลำบาก ไอ เป็นต้น

                     หากอาการเพิ่งเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วัน ร่วมกับมีอาการอื่นๆ เช่น ไข้ ไอ มีน้ำมูก ก็น่าจะเกิดจากการติดเชื้อติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน แต่หากมีอาการแบบเรื้อรัง เป็นๆ หายๆ มานาน ก็น่าจะเกิดจากสาเหตุอื่นๆ ดังนั้น ควรสังเกตว่ามีอาการอื่นๆ ร่วมอีกหรือไม่ หากไม่แน่ใจว่าเกิดจากสาเหตุใด ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจค่ะ