ถามแพทย์

 • สอบอาการจากการเผลอดื่มเอทิลแอลกอฮอล์

 •  Water NamNam
  สมาชิก

   ถ้ามีการเผลอดื่มเอทิลแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซนต์สำหรับล้างมือไปประมาณ 2-3 อึก  อาการจะเป็นอย่างไรคะ เนื่องจากแอลกอฮอลล์เป็นแบบสีใส เผลอวางขวดไว้ข้างๆกับขวดน้ำเปล่า แล้วสีขวดก็คล้ายๆกันค่ะ เลยไม่แน่ใจว่าหยิบขวดผิด ดื่มไปหรือเปล่าค่ะ ถ้าเผลอดื่มไปจริงๆจะมีอาการอย่างไรคะ จะได้สังเกตุตัวเอง กังวลมากค่ะ ขอบคุณค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Water NamNam,

                      โดยส่วนใหญ่เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จะมีปริมาณแอลกอฮล์ตั้งแต่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ ไปจนถึง 70-80% เช่นที่พบในเหล้ารัม วิสกี้ หรือบรั่นดี เป็นต้น และเมื่อดื่มแอลกอฮอล์แล้ว ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดจะขึ้นสูงสุดภายในระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 45 นาที ส่วนระยะเวลาการออกฤทธิ์ในร่างกายขึ้นอยู่กับปริมาณแอลกอฮอล์ที่ดื่ม

                        นอกจากนี้ ความทนต่อฤทธิ์แอลกอฮอล์ในร่างกายแต่ละคนแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น คนอ้วนคนผอม คนที่มีโรคประจำตัว และระบบเผาผลาญแอลกอฮอล์ในร่างกาย ส่วนปัจจัยที่ทำให้ได้รับผลกระทบต่อฤทธิ์แอลกอฮอล์มาก คือ การดื่มแบบเพียว และการดื่มขณะท้องว่าง เป็นต้น

                        ทั้งนี้ เมื่อดื่มเข้าไปแล้ว ถ้าระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 30 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เกิดอาการครึกครื้น สนุกสนานร่าเริง ถ้าระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จะทำให้การควบคุมการเคลื่อนไหวเสียไป ไม่สามารถควบคุมได้ดีเท่าภาวะปกติ ถ้าระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 100 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ก็จะเกิดอาการเดินไม่ตรงทาง ถ้าระดับแอลกอฮอล์ในเลือดมากกว่า 200 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จะเกิดอาการสับสน ถ้าระดับแอลกอฮอล์ในเลือดมากกว่า 300 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์  เกิดอาการง่วง งง และซึม ถ้าระดับแอลกอฮอล์ในเลือดมากกว่า 400 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เกิดอาการสลบ สมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการหายใจถูกกด ชีพจรช้าลง การหายใจช้าลง จนถึงอาจหยุดหายใจ และตายได้ 

                          ดังนั้น หากดื่มแอลกอฮอล์ 70% เข้าไปรวดเดียว แต่แค่ 2-3 อึก ระดับแอลกอฮอล์ในร่างกาย ก็ไม่น่าเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ (เทียบกับการดื่มเหล้า (ประมาณ 50% แอลกอฮอล์) 6 แก้ว แก้วละ 1 ฝา) ดังนั้น ก็อาจไม่ได้อันตรายถึงชีวิต เพียงแต่อาจทำให้การควบคุมการเคลื่อนไหวเสียไป ดังนั้น ก็ควรงดกิจกรรมต่างๆ ที่อาจเกิดอันตรายไปก่อน เช่น การขับรถ การทำงานกับเครื่องจักรต่างๆ เป็นต้น และควรดื่มน้ำเปล่ามากๆ เพื่อข่วยขับแอลกอฮอล์ออกมา ทั้งนี้ อัตราการทำลายของแอลกอฮอล์ใน 1 ชั่วโมง ร่างกายจะกำจัดแอลกอฮอล์ได้ประมาณ 15 มิลลิกรัม ดังนั้น การจะพักการทำงานนานเท่าใด ควรสังเกตอาการไปก่อนค่ะ

                      แต่หากเกิดอาการผิดปกติที่มากกว่านี้ เช่น เกิดใจสั่น หน้ามืด ก็ควรรีบไปพบแพทย์ค่ะ ทั้งนี้ ควรบอกกล่าวให้คนใกล้ตัวทราบถึงเหตุการณ์ที่เราได้ดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปด้วยค่ะ