ถามแพทย์

 • กินยาต้านไวรัส prep มาแล้ว 1 เดือนกว่า ไปมีความเสี่ยง ผ่านมา 16 วันตรวจให้ผลลบ จะหยุดยาได้ไหม

 •  Tarincubi
  สมาชิก
  คุณหมอครับ ผม กิน prep มาแล้ว 1 เดือน กว่า มีความเสี่ยง เพศสัมพันธ์ ภายนอก คือ ออรัล Sex ครับ ตอนที่มีความเสี่ยง กิน Prep มาแล้ว 1 เดือน ผมไปตรวจ Hiv แบบ Nat ตอน 16 วันหลังเสี่ยง ผลยืนยันตาม Gen 4 ครับ เป็น - ผมสามารถ หยุดยา Prep ได้ไหมครับ หรือ ต้องกินไปอีก
  Tarincubi  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Tarincubi

  ยา PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis) หรือเพร็พ เป็นการรับประทานยาต้านไวรัส HIV ก่อนการติดเชื้อเอชไอวี เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ยาชนิดนี้อาจช่วยป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากการมีเพศสัมพันธ์กว่าร้อยละ 90 โดยจะต้องกินต่อเนื่องทุกวันเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพของยา หากไม่ได้กินยาต่อเนื่อง ยาอาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการรับเชื้อไวรัส HIV

  ส่วนใหญ๋ต้องกินติดต่อกันอย่างน้อย 1 เดือน ยาจึงจะได้ประสิทธิภาพ และแนะนำการกินยาต่อเนื่องอย่างน้อยเป็นเวลา 3 เดือน ควรใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์

  จากที่กล่าวมา เรื่องการตรวจหลังมีความเสี่ยง ถ้าเป็นวิธี gen4 คือตรวจทั้งเชื้อและภูมิไปพร้อมกัน อาจจะให้ผลที่เกือบแน่นอนได้ที่ 1 เดือนหลังมีความเสี่ยง และควรตรวจยืนยันที่ 3 เดือนด้วย แนะนำว่าตอนนี้อาจจะกินยา PrEP ต่อไปก่อนจนกว่าจะสามารถยืนยันได้ว่าไม่มีการติดเชื้อจริง และถ้าจะหยุดยา PrEP หลังจากนั้นก็น่าจะสามารถทำได้ แนะนำการปรึกษาแพทย์ที่ดูแลโดยตรงอีกครั้งค่ะ