ถามแพทย์

 • สอบถามเรื่องเส้นสองสลึงครับ

 •  copydeleteNew82
  สมาชิก

  การช่วยตัวเองบ่อยๆสามารถทำให้เส้นสองสลึงมันหลุดได้ไหมครับ

  copydeleteNew82  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณcopydeleteNew82

  การช่วยตัวเองนั้นเป็นการกระตุ้นอวัยวะเพศตัวเองเพื่อปลุกอารมณ์ทางเพศเพื่อทำให้ถึงจุดสุดยอดและให้ได้รับความพึงพอใจทางเพศ โดยอาจทำการสัมผัส เค้น หรือนวดคลึงอวัยวะเพศตัวเอง ผู้ชายและผู้หญิงสามารถช่วยตัวเองได้อย่างปลอดภัย ไม่ได้มีผลต่อสุขภาพ

  แต่หากมีการกระทำต่ออวัยวะเพศแรงเกินไป อาจทำให้มีการฉีกขาดของเนื้อเยื่อหรือเกิดแผลตื้นๆได้ แต่ส่วนใหญ่ไม่น่าทำให้มีเส้นเอ็นหรือเนื้อเยื่อบาง ๆ ที่ยึดหัวองคชาต กับหนังที่รูดไปมาได้ขององคชาตฉีกขาดได้ถ้าไม่ได้ทำรุนแรงมากนัก หรือถ้ามีการฉีกขาด อาจมีอาการเจ็บปวด หรือมีเลือดออกให้เห็นได้ ซึ่งกรณีนี้ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจประเมินแผลเพิ่มเติม