ถามแพทย์

 • ตรวจทั้งภูมิและเชื้อที่ 25 และ 42 วันหลังมีความเสี่ยง อยากทราบว่าแบบนี้ผลเชื่อถือได้เกิน 99% หรือยัง

 •  themoon
  สมาชิก
  ผมได้มีการตรวจด้วยวิธีหาภูมิจากคลีนิกแห่งที่ 1 นับจากวันที่เสี่ยงได้ 25 วัน ผลเป็นลบ แล้วล่าสุดตรวจอีกรอบที่คลีนิกแห่งที่ 2 นับจากวันที่เสี่ยงได้ 42 วัน โดยตรวจทั้ง2 แบบคือ หาภูมิและตรวจแบบ P24 ผลเป็นลบทั้ง 2 วิธี อยากทราบว่าแบบนี้ผลเขื้อถือได้เกิน 99% หรือยังครับ
  themoon  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ themoon

  การตรวจเลือดยืนยันว่ามีการติดเชื้อ hiv หรือไม่นั้นมีหลายวิธี เช่น การตรวจเชื้อ hiv เองเลย อันนี้จะตรวจยากและมีค่าใช้จ่ายสูง ผลแน่นอนภายใน 7-10 วันหลังมีความเสี่ยง หรือการตรวจภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ hiv ให้ผลแน่นอนมากกว่า 99% ที่ 3 เดือน ถ้าตรวจที่ช่วง 1 เดือนในบางคนภูมิต่อเชื้ออาจจะยังไม่ขึ้น หรือตรวจทั้งภูมิคุ้มกัน hiv กับเชื้อไปร่วมกัน จะให้ผลที่แน่นอนที่ประมาณ 14-21 วันหลังมีความเสี่ยง

  ากที่กล่าวมา การตรวจหลังมีความเสี่ยง 42 วันมาแล้ว ถ้าใช้วิธีตรวจทั้งเชื้อและภูมิให้ผลได้ค่อนข้างแน่นอน 95-99% แต่อย่างไรก็ตาม ในผู้ป่วยทุกราย แนะนำการกลับไปเจาะตรวจภูมิโดยตรงที่ 3 เดือนหลังมีความเสี่ยงซึ่งเป็นการตรวจยืนยันค่ะ