ถามแพทย์

 • เคยไปผ่าตัดตาเขมาแล้วแต่ยังไม่ดีขึ้น ถ้าจะผ่าซ้ำ ต้องเสียค่าใช้จ่ายไหม

 •  Beam2539
  สมาชิก
  ผมผ่าตัดตาเข(นอกเวลาราชการ)ยอมจ่ายเงินส่วนเกิน เพื่อให้ได้ทำเร็วๆ ∆∆แต่ผ่าตัดมาแล้วตาก็เหมือนเดิม (ถ้าเราได้ผ่าตัดรอบ2เราจะได้ จ่ายเงินอีกไหมครับ คุณหมอ
  Beam2539  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Beam2539

  การผ่าตัดหรือทำหัตถการใดๆนั้น จะมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ว่าเป็นการรักษาโรคหรือเป็นเพื่อความสวยงาม

  ซึ่งรายละเอียดปลีกย่อยในส่วนนี้ ต้องสอบถามกับแพทย์ที่ดูแลโดยตรงอีกครั้ง หากเป็นการรักษาโรค คือเป็นตาเขที่ส่งผลต่อการมองเห็น และรักษาด้วยวิธีการอื่นๆมาแล้วไม่ดีขึ้น ก็น่าจะเบิกได้ตามสิทธิ์ (ขึ้นกับสิทธิ์การรักษานั้นๆด้วยว่าจะครอบคลุมการผ่าตัดนี้หรือไม่)

  และหากเป็นการผ่าตัดแก้ไขของเดิมที่ยังทำไม่เรียบร้อย ก็น่าจะเบิกได้ตามสิทธิ์ แต่หากแพทย์ผู้รักษาพิจารณาว่าไม่จำเป็นต้องผ่าตัด แต่ต้องการเข้ารับการผ่าตัดซ้ำ ก็อาจจะต้องจ่ายส่วนต่างเอง แนะนำการสอบถามกับแพทย์ที่ดูแลโดยตรงอีกครั้งต่อไป