ถามแพทย์

 • หลังจากเลิกเหล้า สมองเราสามารถสร้างเซลล์ใหม่ได้ไหม ระบบสมองจะกลับมาทำงานตามปกติได้ไหม

 •  Psiri Siripun Yaifay
  สมาชิก
  สมองเราสามารถสร้างเซลใหม่ได้ถึงกี่ปี แล้วเราสามารถฟื้นฟูสมองและระบบประสาทหลังจากเลิกเหล้าได้อย่างไรคับ

  คุณ Psiri

  สมองคนเราปกติ มีเซลล์สมอง อยู่ 7000-8000 ล้านเซลล์  จะเจริญได้เต็มที่ส่วนใหญ่ภายใน 2 ปี แล้วไม่มีการสร้างใหม่แม้ว่าจะตายไป   ไม่เหมือนเซลล์อื่นๆที่มีการทดแทนได้เรื่อยๆ   คนที่เป็นเส้นเลือดสมองแตก ตีบตัน ทำให้เซลล์สมองตายจึงมักจะไม่ฟื้น อีกเลย ที่กลับคืนมาเพราะเซลล์ยังไม่ตายหมด เพียงแต่ สลบไปชั่วคราวมีเซลล์อื่นๆ ข้างเคียงทำงานแทนได้  

  เป็นที่ทราบกันดีว่าคนที่ติดเหล้าจะมีอาการทางสมอง แบบถาวร โดยเฉพาะสมองกลีบเล็ก(Cerebellar)  ทำให้มือสั่น  การทรงตัวเสียไป  มีการกระตุก ส่วนใหญ่เป็นแล้วไม่กลับคืน   ส่วนสมองใหญ่จะมีการทำลายสมองด้วยทำให้ความจำเสื่อม  หลงลืม Korsakoff syndrome  ปลายประสาทอักเสบ  ภาวะติดเหล้าเกิดจาก alcohol ทำให้สมองหลั่งสารเคมีสมองชื่อ dopamine ออกมามากเลยทำให้รู้สึกมีความสุข  เวลาดื่ม แต่นานเข้าจะไปกดสมอง จึงเมา  นานๆบ่อยครั้งสมองก็จะหยุดหลั่ง Dopamine  เองตามปกติ ต้องใช้เหล้าไปกระตุ้นให้หลั่งเท่านั้น เลยเป็นภาวะติดเหล้า

  การฟื้นฟูสมอง ส่วนที่ตายแล้วคงยากมาก  แต่สามารถทำให้ส่วนอื่นๆมาทำงานทดแทนได้บ้าง ต้องทำจิตบำบัดให้งดเหล้า  ยาเบื่อเหล้าอาจใช้ช่วยได้บ้าง จนกว่าร่างกายจะกลับมาสู่ภาวะไม่อยากเหล้าอีกต่อไป    คนติดเหล้าส่วนใหญ่มักมีความเครียด ความวิตกกังวลซ่อนอยู่  จึงหันไปหาเหล้าเพื่อ คลายทุกข์ จนเข้าสู่ภาวะติดเหล้าได้   จึงต้องจำเป็นต้องปรึกษา จิตแพทย์เพื่อแก้ปัญหาความเครียดความวิตกกังวลก่อนครับ  ถึงจะฟื้นฟูสมองได้

  กรุณาอ่านเพิ่มเติม เรื่อง เลิกเหล้าให้ได้ผล