ถามแพทย์

 • อวัยวะเพศไม่แข็งตัว เกิดจากอะไร ต้องทำอย่างไรให้อวัยวะเพศแข็งตัว

 •  NëstlëClüb Sïttïkörn
  สมาชิก
  คนที่นกเขาไม่ขัน ทำไงถึงจะขันครับ

   สวัสดีคะคุณ NëstlëClüb Sïttïkörn

  ก่อนอื่นต้องมาดูก่อนนะค่ะ ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรก่อนค่ะ

  หนึ่ง อาจจะเกิดจากการที่ไม่ได้รับสิ่งเร้าหรือกระตุ้นที่เพียงพอ

  สอง อาจจะมีโรคประจำตัวที่มีผลต่อหลอดเลือด เช่น เบาหวาน ความดันโหลิตสูง

  สาม การใช้ยาบางชนิดทำให้มีปัญหารเรื่องการขยายตัวของหลอดเลือด

  สี่ความผิดปรกติของการนำส่งกระแสประะสาทค่ะ

   

  ดังนัั้น การรักษา อาจจะใช้ด้วยการดูสิ่งเร้า หรือ การกระตุ้นด้านอื่นๆ 

  ถ้ามีโรคประจำตัวมากก็อาจจะเป็นตัวปั๊มที่จะเพิ่มแรงให้กล้ามเนื้อแข็งตัว

  ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องยา หรือ ไม่มีข้อห้ามก็สามาถใช้ยาได้ค่ะ 

  แพทย์ปรึกษาแพทย์เลือกวิธีที่เหมาะสมค่ะ

  NëstlëClüb Sïttïkörn  NëstlëClüb Sïttïkörn
  สมาชิก
  แล้วถ้าผิดปกติกับเส้นนำปราสาทต้องทำยังไงครับ

  ใช้เครื่องมือปั้มช่วยค่ะ สามารถปรึกษาแพทย์ได้ค่ะ 

  NëstlëClüb Sïttïkörn  NëstlëClüb Sïttïkörn
  สมาชิก
  ขอรายละเอียดเครื่องมือปั้มช่วยหน่อยได้ไหมมครับ แล้วมีวิธีอื่นอีกไหมครับ