ถามแพทย์

 • ไปเสี่ยง HIV มาแล้ว 17 วัน ตรวจโดยวิธีการ Anti-HIV (Screening) By Immunochromatography ให้ผลลบ แบบนี้เชื่อถือได้ไหม

 •  hollsx
  สมาชิก

  ผมมีโอกาศเสี่ยงติด hiv มาแล้วทั้งหมด 17 วัน ซึ่งได้ไปตรวจเลือดมา ผลการตรวจเขียนว่า
  Anti-HIV (Screening) By. Immunochromatography ผล Non-reactive
  Anti-HIV (Screening) By. GPA ผล Non-reactive

  อยากสอบถามว่าการตรวจแบบ Anti-HIV (Screening) By. Immunochromatography นี่คือการตรวจแบบไหนแล้วมีความน่าเชื่อถือมากแค่ไหนครับถ้าวัดจากวันที่เสี่ยง

  hollsx  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ hollsx

  การตรวจหาว่ามีการติดเชื้อ hiv หรือไม่นั้นมีหลายวิธี เช่น การตรวจเชื้อ hiv เองเลย อันนี้จะตรวจยากและมีค่าใช้จ่ายสูง ผลแน่นอนภายใน 7-10 วันหลังมีความเสี่ยง หรือการตรวจภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ hiv ให้ผลแน่นอนมากกว่า 99% ที่ 3 เดือน ถ้าตรวจที่ช่วง 1 เดือนในบางคนภูมิต่อเชื้ออาจจะยังไม่ขึ้น หรือตรวจทั้งภูมิคุ้มกัน hiv กับเชื้อไปร่วมกัน จะให้ผลที่แน่นอนที่ประมาณ 14-21 วันหลังมีความเสี่ยง

  จากวิธีที่กล่าวมา วิธีการตรวจหา Anti-HIV (Screening) By. Immunochromatography น่าจะเป็นการตรวจหาภูมิคุ้มกันโดยตรง ซึ่งส่วนใหญ่ก็ได้ผลค่อนข้างแน่นอนแล้วภายใน 1 เดือนแรก แต่จะแนะนำผู้ป่วยทุกรายกลับไปตรวจยืนยันเช่นการตรวจเลือดส่งในรพ.ตามปกติ 3 เดือนหลังมีความเสี่ยงทุกราย เพราะระยะฟักตัวของเชื้อในผู้ป่วยบางคนอาจนานถึง 90 วันได้ค่ะ