ถามแพทย์

 • มีเนื้อขรุขระบริเวณอวัยวะเพศ เป็นแค่ตรงแถวด้านล่างของอวัยวะเพศ เป็นหูดหงอนไก่หรือก้อนเนื้อปกติ

 •  Nuttakarn2209
  สมาชิก
  ไม่มีอาการอะไรเลยค่ะ แต่มีเนื้อขรุขระบริเวณอวัยวะเพศแต่เป็นแค่ตรงแถวด้านล่างของอวัยวะเพศแค่ตรงเดียวค่ะเลยสงสัยว่าเป็นหูดหงอนไก่หรือแค่ก่อนเนื้อปกติ

  สวัสดีค่ะ คุณ Nuttakarn2209, 

                        โรคหูดหงอนไก่ เป็นโรคติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์ อาการคือ จะเห็นตุ่มเนื้อหรือตุ่มเนื้อ ค่อนข้างนิ่ม ไม่แข็ง สีออกชมพูหรือสีเนื้อ ผิวมักขรุขระ อาจมีเพียง 1 ตุ่มหรือหลายตุ่ม แต่โดยส่วนใหญ่ มักเพิ่มจำนวนจนมีหลายตุ่ม และตุ่มจะโตขึ้นเรื่อยๆ จนเห็นเป็นติ่งยื่นออกมาจากผิวหนังชัดเจน ไม่มีอาการเจ็บ แต่อาจมีอาการคันร่วมด้วยได้

                        นอกจากโรคหูดหงอนไก่แล้ว ตุ่มหรือติ่งที่ยื่นออกมานั้น อาจเป็น 

                       - เป็นซีสต์หรือเนื้องอกชนิดต่างๆ บริเวณอวัยวะเพศภายนอก หรือของช่องคลอดก็ได้ ซึ่งการดูจากภายนอก อาจไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นซีสต์หรือเนื้องอก และเป็นชนิดใด

                      - เป็นต่อมไขมัน (fordyce spot) จะเห็นเป็นตุ่มเล็กๆ สีขาวหรือสีขาวเหลือง พบได้ตั้งแต่บริเวณแคมเล็ก ปากช่องคลอดและในช่องคลอด ไม่จัดเป็นโรคและไม่ทำให้เกิดอาการใดๆ

                       แนะนำว่า หากตุ่มเนื้อไม่หายไป ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยค่ะ ในเบื้องต้น ก็ไม่ควรไปแกะ เกา บีบตุ่มที่เป็น งดการทายาและทาครีมต่างๆ ค่ะ และหากมีเพศสัมพันธ์ ควรงดการมีเพศสัมพันธ์ไปก่อนด้วยค่ะ