ถามแพทย์

 • ควรวิ่งสัปดาห์​ละ​กี่​ครั้ง​ และควรวิ่งกี่นาที

 •  Noot
  สมาชิก
  ถ้าออกกำลังกายโดยการวิ่ง​ ควรวิ่งสัปดาห์​ละ​กี่​ครั้ง​คะ และควรวิ่งกี่นาทีคะ
  Noot  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Noot

  การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อและเสริมสร้างสุขภาพของหัวใจเพื่อให้หัวใจสูบฉีดเลือดได้ดีนั้น ควรทำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง ครั้งละประมาณ 30-45 นาทีติดต่อกัน และควรทำอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะ

  ประเภทของการออกกำลังกายควรเลือกตามความชอบ ความถนัด และความพร้อมของร่างกาย หากไม่มีโรคประจำตัว สามารถออกกำลังได้ทุกชนิดตามความชอบ หากจะวิ่งควรมีช่วงที่วิ่งเหยาะๆและวิ่งเร็วๆสลับกันไป โดยให้อัตราการเต้นของหัวใจอยู่ประมาณ 120-140% ของอัตราเต้นหัวใจปกติตลอดการออกกำลังกาย และควรยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกายด้วยเพื่อลดการบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้อค่ะ