ถามแพทย์

 • การขาดออกกำลังกายจะส่งผลอย่างไรได้บ้าง

 •  Supawadee Buathet
  สมาชิก

  การขาดการออกกำลังกายแต่ละช่วงวัย ส่งผลในเรื่องใดบ้างคะหมอ

  Supawadee Buathet  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณSupawadee Buathet

  การออกกำลังกายเพื่อช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและระบบหลอดเลือดและหัวใจนั้น มีความสำคัญในคนทุกช่วงวัย

  แต่ชนิดและปริมาณในการออกกำลังกายของแต่ละวัยก็จะแตกต่างกันออกไป ควรทำกิจกรรมตามที่ตนเองชอบเพื่อให้ทำได้ต่อเนื่องและทำได้นานพอ การออกกำลังกายที่ดีในวัยผู้ใหญ่ที่แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวอะไร ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอวันละ 30-40 นาทีเป็นอย่างน้อย อาทิตย์ละ 3-4 วัน

  การขาดการออกกำลังกาย อาจทำให้กล้ามเนื้อฝ่อลีบไม่แข็งแรง กระดูกเปราะหักง่าย การทำงานของหลอดเลือดหัวใจไม่เป็นไปตามปกติ หรือเสื่อมก่อนวัย รูปร่างไม่สมส่วน หรือทำให้มีความเสื่อมต่างๆของร่ายกายได้ไวขึ้น