ถามแพทย์

 • หูดหงอนไก่ในปากบริเวณกระพุ้งแก้ม รักษาอย่างไร จะกลายเป็นมะเร็งไหม

 •  Apollokung13
  สมาชิก

  หูดหงอนไก่ในปากบริเวณกระพุ้งแก้มใช้วิธีการรักษาแบบไหนครับ แล้วมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่จะกลายเป็นมะเร็งครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ Apollokung13, 

                      เชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคหูดนั้น มีหลายสายพันธ์ุ โดยบางสายพันธ์ุจะไม่ได้ก่อให้เกิดโคมะเร็งใดๆ ส่วนบางสายพันธ์ุก็อาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ ดังนั้น การที่เป็นหูดในช่องปาก อาจไม่สามารถบอกได้ว่าจะกลายเป็นมะเร็งตามมาหรือไม่ ขึ้นอยู่กับแต่ละสายพันธ์ุค่ะ อย่างไรก็ตาม หากเห็นเป็นติ่งเนื้อขึ้นมา ก็มักเกิดจากการติดเชื้อหูดชนิดที่ไม่ก่อให้เกิดมะเร็งค่ะ

                      สำหรับการรักษาหูดที่เห็นเป็นติ่งในช่องปากนั้น ก็คือการผ่าตัดเอาออกค่ะ 

                      อย่างไรก็ตาม หากยังไม่ได้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยว่าติ่งเนื้อในช่องปากนั้นเกิดจากหูดหรือไม่ ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจก่อนค่ะ เพราะติ่งเนื้อในช่องปาก เกิดได้จากหลายสาเหตุ ไม่ได้เกิดจากเฉพาะโรคหูดอย่างเดียวค่ะ