ถามแพทย์

 • วิธีตรวจ HIV ของโรงพยาบาลรัฐบาล ส่วนใหญ่ตรวจด้วยวิธีไหน

 •  moyman
  สมาชิก
  สอบถามครับคุณหมอ โดยทั่วไปโรงพยาบาลของรัฐตรวจ เอชไอวี ด้วยวิธีไหนครับ.

   สวัสดีคะคุณ ssss

   

  การตรวจจะแบ่งออกเป็นดังนี้ค่ะ

  1. Antibody tests เป็นการตรวจหา ภูมิที่ถูกสร้างขึ้น จากเชื้อที่มีในร่างกายค่ะ จะต้องรอเวลาประมาณ 3-12 สัปดาห์ที่ภูมิจะขึ้นค่ะ

  2. Combination tests (antibody/antigen tests)  การตรวจอย่างนี้เป็นการตรวจหาทั้งตัวไวรัส และ ภูมิที่สร้างขึ้น อาจจะใช้เวลาประมาณ 2-6 สัปดาห์
  3. NATs คือ การตรวจหาตัวเชื้อไวรัส ใช้เวลา 7-28 วันในการที่จะสามารถหาเชื้อเจอ

  ในโรงพยาบาลจะใช้วิธีการตรวจยืนยัน แบบที่ 1,2 แต่ผลตรวจต้องออกมาตรงกันถึงจะแจ้งว่าผลเป็นบวกค่ะ 

  แต่ถ้ามีค่าใดค่าหนึ่งไม่ตรงจะต้องมีการตรวจใหม่ หรือ นัดมาตรวจซ้ำอีกสามเดือน จนกว่าผลจะออกมาตรงกัน ถ้ามีประวัติเสี่ยงจะแนะนำให้รับประทานยาต้านไว้รัส 28 เม็ดค่ะ 

  แนะนำให้ปรีกษาแพทย์อายุรกรรมระบบโรคติดเชื้ออีกครั้งค่ะ