ถามแพทย์

 • การฉีดวัคซีน HPV ที่ต้องฉีด 3 ครั้ง แต่ละครั้งเป็นตัวยาเดียวกันไหม

 •  happyyyy
  สมาชิก
  อยากทราบว่า การฉีดวัคซีน HPV ที่ต้องฉีด3ครั้ง แต่ละครั้งเป็นตัวยาเดียวกันไหมคะ ใช้ปริมาณเท่ากันหรือเปล่าคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ happyyyy,

                      หากยังอยู่ในช่วงอายุ 9-12 ปี การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV vaccine) จะฉีดเพียง 2 เข็ม ซึ่งจะทำให้มีภูมิคุ้มกันที่สูงเพียงพอในการป้องกันการเกิดโรคได้ไปตลอดชีวิต แต่หากอายุมากกว่านั้น ควรฉีดให้ครบ 3 เข็ม เพราะการสร้างภูมิคุ้มกันอาจเกิดขึ้นได้น้อยกว่า แม้จะไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนก็ตาม 

                      ส่วนชนิดของวัคซีนนั้น เมื่อเริ่มฉีดชนิดใดแล้ว ก็ต้องฉีดชนิดเดิมทั้ง 3 เข็มให้เหมือนกันค่ะ เช่น หากเลือกฉีดชนิด 4 สายพันธ์ุ  ก็ต้องฉีดแบบ 4 สายพันธุ์ทั้ง 3 เข็มค่ะ