ถามแพทย์

 • เด็กทารกวัย 23 วัน ลูกอันฑะมีขนาดไม่เท่ากัน ผิดปกติไหม

 •  Tao Prajum
  สมาชิก
  เด็กทารกวัย23วันลูกอันฑะมีขนาดไม่เท่ากันอีกข้างหนึ่งโตกว่าผิดปกติใหม
  Tao Prajum  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Tao Prajum

  ลูกอัณฑะอาจจะมีขนาดไม่เท่ากันใน 2 ข้างได้ ไม่ใช่เรื่องผิดปกติค่ะ เนื่องจากลูกอัณฑะ 2 ข้างเคลื่อนที่ลงมาคนละเวลากันในขณะที่มีการสร้างตัวอ่อน

  แต่อย่างไรก็ตามขนาดควรจะใกล้เคียงกัน หากต่างกันมากอย่างชัดเจน อาจเป็นความผิดปกติของอัณฑะข้างใดข้างหนึ่งได้เช่นถุงน้ำในอัณฑะ เส้นเลือดขอดในอัณฑะ หรือการติดเชื้อ การมีอัณฑะบิดขั้วเป็นต้น

  แนะนำแจ้งกุมารแพทย์ที่ดูแลให้ทราบอีกครั้ง เพื่อตรวจให้แน่ชัดว่าไม่ใช่ความผิดปกติ เบื้องต้นไม่ไปจับหรือพยายามบีบเองบ่อยๆ ไม่เอายาอะไรไปทาเอง