ถามแพทย์

 • ลูกกลืนน้ำในอ่างเลี้ยงปลา จะอันตรายไหม น้ำในอ่างมีสีเขียว

 •  Jarus Swinggers
  สมาชิก
  ลูกหน้าทิ่มลงอ่างเลี้ยงปลาในบ้าน ประมาณ 1 วินาที แล้วเหมือนเขาจะกลืนน้ำเข้าไปด้วย น้ำในอ่างสีออกเขียว จะเป็นอันตรายไหมครับ

   สวัสดีค่ะ คุณ Jarus Swinggers

  การที่เด็กจมน้ำ จะมีโฺอกาสสำลักน้ำได้ค่ะ

  ซึ่งหากน้ำที่สำลักลงไปที่ปอด อาจทำให้เกิดอาการปอดอักเสบได้ค่ะ ซึ่งจะมีไข้ ไอ หอบเหนื่อยค่ะ

  แต่หากเด็กกลืนน้ำลงเข้าไปในกระเพาะ แล้วมีการติดเชื้อทางเดินอาหาร จะทำให้มีอาการท้องเสียได้นะคะ

  จากที่เล่ามา หากไม่แน่ใจว่ามีการสำลักน้ำลงปอดหรือไม่ แนะนำไปพบแพทย์เพื่อตรวจดูอาการนะคะ

  แต่หากคุณ Jarus Swinggers เห็นว่าไม่สำลัก แต่มีการกลืนน้ำลงไป สามารถรอดูอาการก่อนได้ค่ะ

  หากมีไข้ หอบเหนื่อย ท้องเสีย ปวดท้อง แนะนำไปพบแพทย์เพื่อตรวจดูอาการและรับการรักษาอย่างเหมาะสมนะคะ