ถามแพทย์

  • ไปฉีดวัคซีนมา พยาบาลใช้สำลีมาปิดตรงที่ฉีด แต่ได้ใช้มือจับไว้ แล้วมือของพยาบาลไปโดนแผล จะเป็นอะไรไหม

  •  mojiko
    สมาชิก
    ไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ค่ะ แล้วพยาบาลเอาสำลีมาปิดตรงที่โดนฉีด แต่ไม่มีเทปปิด เลยต้องใช้มือจับไว้ ตอนเอามือไปจับ มือไปโดนมือของพยาบาลพอดีค่ะ จะเป็นไรมั้ยคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ mojiko,

                      ได้หากใช้สำลีปิดบริเวณที่ฉีดวัคซีน โดยสำลีสัมผัสกับบริเวณผิวหนัง แล้วจึงใช้มือไปจับสำลีด้านนอก ก็ไม่ได้ทำให้เชื้อโรคต่างๆ จากมือ เข้าไปในบริเวณรูแผลที่เกิดจากเข็มฉีดยาได้ค่ะ หรือหากแม้มือจะไปสัมผัสกับรูแผลที่ฉีดยาโดยตรง แต่ขนาดของรูที่ผิวหนัง ซึ่งเกิดจากเข็มฉีดยานั้น มีขนาดที่เล็กมาก เชื้อโรคจากมือที่อาจเข้าไป ร่างกายก็จะสามารถกำจัดทำลายไปได้เองค่ะ ดังนั้น โอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อจากการเอามือไปสัมผัสโดนบริเวณที่ฉีดยา จึงแทบไม่เกิดขึ้นค่ะ หากกังวล ก็อาจใช้แอลกอฮอล์เช็ดบริเวณรูแผลอีกครั้ง เชื้อโรคที่อาจติดมา ก็จะตายในที่สุดค่ะ