ถามแพทย์

 • ลืมกินยาคุมแบบนี้จะท้องไหมครับ

 • กินยาคุมมานานแล้วครับกินได้เกือบปีแล้ว ยาคุมแบบแผง 28 เม็ด ของแอนนา เม็ดยาจะมีอยู่ 21 เม็ด 7 เม็ดจะเป็นเม็ดแป้งใช้ไหมครับ เมื่อวันจันทร์ กับ อังคารลืมกิน แต่วันพุธกินอยู่ แล้ว วันพฤหัสก็กินเม็ดที่ 21 เป็นเม็ดยา แล้วมีเพศสัมพันธ์กันไม่ได้ใส่ถุงยางหลั่งใน แบบนี้จะท้องไหมครับ แล้ว ต้องกินยาคุมฉุกเฉินไหมครับ

  สวัสดีครับ คุณฮาจิมัง 

            การทานยาเม็ดคุมกำเนิด ควรทานให้ตรงเวลา และสม่ำเสมอทุกวัน เพื่อประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดสูงสุด หากลืมทานหรือทานไม่ตรงถูกต้องก็อาจทำให้ประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดลดลงครับ 

        ในกรณีที่ลืมทานยา สามารถปฎบัติดังนนี้ครับ

  - เมื่อลืมรับประทานยา 1 เม็ด: ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แล้วรับประทานเม็ดต่อไปตามปกติ ไม่จำเป็นต้องคุมกำเนิดวิธีอื่นร่วมด้วย

  - เมื่อลืมรับประทานยา 2 เม็ดในช่วง 2สัปดาห์แรก: ให้รับประทาน 2 เม็ด 2 วันติดกัน แล้ววันต่อไปก็รับประทานปกติ ไม่จำเป็นต้องคุมกำเนิดวิธีอื่นร่วมด้วย

  - เมื่อลืมรับประทาน 2 เม็ดในสัปดาห์ที่3 หรือเมื่อลืมรับประทาน 3 เม็ด ไม่ว่าช่วงเวลาใดก็ตาม : ให้เริ่มรับประทานแผงใหม่ได้ทันที และใช้วิธีคุมกำเนิดอื่นร่วมด้วยเป็นเวลา 7 วัน เนื่องจากการลืมทานยาในช่วงนี้จะทำให้มีโอกาสในการตั้งครรภ์ได้สูงครับ  

        ดังนั้นจากกรณีของคุณเข้าได้กับกรณีที่สามครับ ซึ่งหากมีเพศสัมพันธ์ยังไม่เกิน72ชม. ก็มีของบ่งชี้ในการรับประทานยาคุมกำเนิดฉุกเฉินครับ