ถามแพทย์

 • หลังดมยาสลบและได้ใส่ท่อช่วยหายใจขณะผ่าตัด มีอาการเจ็บคอและลิ้นไก่เป็นหนอง กี่วันจึงจะหาย

 •  Nuriiya
  สมาชิก
  ไปผ่าตัดวันที่20โดยการดมยาสลบและได้ใส่ทอช่วยหายใจผ่าตัดเสร็จรู้สึกเจ็บคอและได้ดูลิ้นไก่เป็นหนองอาการคือเจ็บคอหนักมากกินอะไรไม่ได้กลืนน้ำลายก็เจ็บอาการแบบนี้เป็นอยู่กีวันถึงจะหายค่ะ(ตอนร้ได้กินยาฆ่าเชื้อร่วมด้วยค่ะ)
  Nuriiya  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Nuriiya

  อาการลิ้นไก่เป็นหนอง เจ็บคอนี้น่าจะหมายถึงเกิดตามหลังการผ่าตัดบริเวณอื่นๆของร่างกาย แต่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ

  สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการเจ็บคอภายหลังถอดท่อช่วยหายใจนั้นมีได้หลายอย่าง เช่นอาจเกิดจากการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ ในช่องปากและลำคอจากการใส่ท่อช่วยหายใจ แรงกดของกระเปาะลมของท่อช่วยหายใจที่เกิดกับบริเวณผนังหลอดลม  การดูดเสมหะทำให้บริเวณเยื่อบุหลอดลมเกิดการบาดเจ็บ หรือเกิดจากได้รับการทำให้การหย่อนตัวของกล้ามเนื้อไม่ดีพอ  หรืออาจจะไม่มีความผิดปกติใดๆ กล่าวคือเป็นภาวะปกติที่เกิดหลังการใส่ท่อก็ได้ คือจะระคายในคอได้ประมาณ 1 สัปดาห์แรก

  แต่อาการที่ลิ้นไก่เป็นหนองนั้น ไม่น่าจะเกี่ยวกับการใส่ท่อช่วยหายใจโดยตรง ถ้ามีหนอง น่าจะหมายถึงมีการอักเสบหรือติดเชื้อด้วย ซึ่งไม่น่าเกี่ยวกับการใส่ท่อหรือการทำหัตถการที่ช่วยเพื่อนำสลบ

  แนะนำแจ้งแพทย์ที่ดูแลให้ทราบ และสอบถามอาการและสาเหตุกับแพทย์ที่ดูแลดูโดยตรงอีกครั้ง ซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการใส่ท่อก่อนหน้านี้คือเป็นการติดเชื้อตรงต่อมทอนซิลขึ้นเองก็ได้ ระหว่างนี้กินยาตามที่แพทย์สั่งมาได้ จิบน้ำเปล่าสะอาด รับประทานอาหารอ่อนๆที่เคี้ยวและกลืนได้ง่ายๆ

  Nuriiya  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Nuriiya

   

  อาการลิ้นไก่เป็นหนอง เจ็บคอนี้น่าจะหมายถึงเกิดตามหลังการผ่าตัดบริเวณอื่นๆของร่างกาย แต่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ

   

  สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการเจ็บคอภายหลังถอดท่อช่วยหายใจนั้นมีได้หลายอย่าง เช่นอาจเกิดจากการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ ในช่องปากและลำคอจากการใส่ท่อช่วยหายใจ แรงกดของกระเปาะลมของท่อช่วยหายใจที่เกิดกับบริเวณผนังหลอดลม  การดูดเสมหะทำให้บริเวณเยื่อบุหลอดลมเกิดการบาดเจ็บ หรือเกิดจากได้รับการทำให้การหย่อนตัวของกล้ามเนื้อไม่ดีพอ  หรืออาจจะไม่มีความผิดปกติใดๆ กล่าวคือเป็นภาวะปกติที่เกิดหลังการใส่ท่อก็ได้ คือจะระคายในคอได้ประมาณ 1 สัปดาห์แรก

   

  แต่อาการที่ลิ้นไก่เป็นหนองนั้น ไม่น่าจะเกี่ยวกับการใส่ท่อช่วยหายใจโดยตรง ถ้ามีหนอง น่าจะหมายถึงมีการอักเสบหรือติดเชื้อด้วย ซึ่งไม่น่าเกี่ยวกับการใส่ท่อหรือการทำหัตถการที่ช่วยเพื่อนำสลบ

   

  แนะนำแจ้งแพทย์ที่ดูแลให้ทราบ และสอบถามอาการและสาเหตุกับแพทย์ที่ดูแลดูโดยตรงอีกครั้ง ซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการใส่ท่อก่อนหน้านี้คือเป็นการติดเชื้อตรงต่อมทอนซิลขึ้นเองก็ได้ ระหว่างนี้กินยาตามที่แพทย์สั่งมาได้ จิบน้ำเปล่าสะอาด รับประทานอาหารอ่อนๆที่เคี้ยวและกลืนได้ง่ายๆ

  Nuriiya  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Nuriiya

   

  อาการลิ้นไก่เป็นหนอง เจ็บคอนี้น่าจะหมายถึงเกิดตามหลังการผ่าตัดบริเวณอื่นๆของร่างกาย แต่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ

   

  สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการเจ็บคอภายหลังถอดท่อช่วยหายใจนั้นมีได้หลายอย่าง เช่นอาจเกิดจากการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ ในช่องปากและลำคอจากการใส่ท่อช่วยหายใจ แรงกดของกระเปาะลมของท่อช่วยหายใจที่เกิดกับบริเวณผนังหลอดลม  การดูดเสมหะทำให้บริเวณเยื่อบุหลอดลมเกิดการบาดเจ็บ หรือเกิดจากได้รับการทำให้การหย่อนตัวของกล้ามเนื้อไม่ดีพอ  หรืออาจจะไม่มีความผิดปกติใดๆ กล่าวคือเป็นภาวะปกติที่เกิดหลังการใส่ท่อก็ได้ คือจะระคายในคอได้ประมาณ 1 สัปดาห์แรก

   

  แต่อาการที่ลิ้นไก่เป็นหนองนั้น ไม่น่าจะเกี่ยวกับการใส่ท่อช่วยหายใจโดยตรง ถ้ามีหนอง น่าจะหมายถึงมีการอักเสบหรือติดเชื้อด้วย ซึ่งไม่น่าเกี่ยวกับการใส่ท่อหรือการทำหัตถการที่ช่วยเพื่อนำสลบ

   

  แนะนำแจ้งแพทย์ที่ดูแลให้ทราบ และสอบถามอาการและสาเหตุกับแพทย์ที่ดูแลดูโดยตรงอีกครั้ง ซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการใส่ท่อก่อนหน้านี้คือเป็นการติดเชื้อตรงต่อมทอนซิลขึ้นเองก็ได้ ระหว่างนี้กินยาตามที่แพทย์สั่งมาได้ จิบน้ำเปล่าสะอาด รับประทานอาหารอ่อนๆที่เคี้ยวและกลืนได้ง่ายๆ

  Nuriiya  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Nuriiya

  อาการลิ้นไก่เป็นหนอง เจ็บคอนี้น่าจะหมายถึงเกิดตามหลังการผ่าตัดบริเวณอื่นๆของร่างกาย แต่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ

  สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการเจ็บคอภายหลังถอดท่อช่วยหายใจนั้นมีได้หลายอย่าง เช่นอาจเกิดจากการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ ในช่องปากและลำคอจากการใส่ท่อช่วยหายใจ แรงกดของกระเปาะลมของท่อช่วยหายใจที่เกิดกับบริเวณผนังหลอดลม  การดูดเสมหะทำให้บริเวณเยื่อบุหลอดลมเกิดการบาดเจ็บ หรือเกิดจากได้รับการทำให้การหย่อนตัวของกล้ามเนื้อไม่ดีพอ  หรืออาจจะไม่มีความผิดปกติใดๆ กล่าวคือเป็นภาวะปกติที่เกิดหลังการใส่ท่อก็ได้ คือจะระคายในคอได้ประมาณ 1 สัปดาห์แรก

  แต่อาการที่ลิ้นไก่เป็นหนองนั้น ไม่น่าจะเกี่ยวกับการใส่ท่อช่วยหายใจโดยตรง ถ้ามีหนอง น่าจะหมายถึงมีการอักเสบหรือติดเชื้อด้วย ซึ่งไม่น่าเกี่ยวกับการใส่ท่อหรือการทำหัตถการที่ช่วยเพื่อนำสลบ

  แนะนำแจ้งแพทย์ที่ดูแลให้ทราบ และสอบถามอาการและสาเหตุกับแพทย์ที่ดูแลดูโดยตรงอีกครั้ง ซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการใส่ท่อก่อนหน้านี้คือเป็นการติดเชื้อตรงต่อมทอนซิลขึ้นเองก็ได้ ระหว่างนี้กินยาตามที่แพทย์สั่งมาได้ จิบน้ำเปล่าสะอาด รับประทานอาหารอ่อนๆที่เคี้ยวและกลืนได้ง่ายๆ

  Nuriiya  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Nuriiya

  อาการลิ้นไก่เป็นหนอง เจ็บคอนี้น่าจะหมายถึงเกิดตามหลังการผ่าตัดบริเวณอื่นๆของร่างกาย แต่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ

  สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการเจ็บคอภายหลังถอดท่อช่วยหายใจนั้นมีได้หลายอย่าง เช่นอาจเกิดจากการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ ในช่องปากและลำคอจากการใส่ท่อช่วยหายใจ แรงกดของกระเปาะลมของท่อช่วยหายใจที่เกิดกับบริเวณผนังหลอดลม  การดูดเสมหะทำให้บริเวณเยื่อบุหลอดลมเกิดการบาดเจ็บ หรือเกิดจากได้รับการทำให้การหย่อนตัวของกล้ามเนื้อไม่ดีพอ  หรืออาจจะไม่มีความผิดปกติใดๆ กล่าวคือเป็นภาวะปกติที่เกิดหลังการใส่ท่อก็ได้ คือจะระคายในคอได้ประมาณ 1 สัปดาห์แรก

  แต่อาการที่ลิ้นไก่เป็นหนองนั้น ไม่น่าจะเกี่ยวกับการใส่ท่อช่วยหายใจโดยตรง ถ้ามีหนอง น่าจะหมายถึงมีการอักเสบหรือติดเชื้อด้วย ซึ่งไม่น่าเกี่ยวกับการใส่ท่อหรือการทำหัตถการที่ช่วยเพื่อนำสลบ

  แนะนำแจ้งแพทย์ที่ดูแลให้ทราบ และสอบถามอาการและสาเหตุกับแพทย์ที่ดูแลดูโดยตรงอีกครั้ง ซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการใส่ท่อก่อนหน้านี้คือเป็นการติดเชื้อตรงต่อมทอนซิลขึ้นเองก็ได้ ระหว่างนี้กินยาตามที่แพทย์สั่งมาได้ จิบน้ำเปล่าสะอาด รับประทานอาหารอ่อนๆที่เคี้ยวและกลืนได้ง่ายๆ

  Nuriiya  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Nuriiya

  อาการลิ้นไก่เป็นหนอง เจ็บคอนี้น่าจะหมายถึงเกิดตามหลังการผ่าตัดบริเวณอื่นๆของร่างกาย แต่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ

  สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการเจ็บคอภายหลังถอดท่อช่วยหายใจนั้นมีได้หลายอย่าง เช่นอาจเกิดจากการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ ในช่องปากและลำคอจากการใส่ท่อช่วยหายใจ แรงกดของกระเปาะลมของท่อช่วยหายใจที่เกิดกับบริเวณผนังหลอดลม  การดูดเสมหะทำให้บริเวณเยื่อบุหลอดลมเกิดการบาดเจ็บ หรือเกิดจากได้รับการทำให้การหย่อนตัวของกล้ามเนื้อไม่ดีพอ  หรืออาจจะไม่มีความผิดปกติใดๆ กล่าวคือเป็นภาวะปกติที่เกิดหลังการใส่ท่อก็ได้ คือจะระคายในคอได้ประมาณ 1 สัปดาห์แรก

  แต่อาการที่ลิ้นไก่เป็นหนองนั้น ไม่น่าจะเกี่ยวกับการใส่ท่อช่วยหายใจโดยตรง ถ้ามีหนอง น่าจะหมายถึงมีการอักเสบหรือติดเชื้อด้วย ซึ่งไม่น่าเกี่ยวกับการใส่ท่อหรือการทำหัตถการที่ช่วยเพื่อนำสลบ

  แนะนำแจ้งแพทย์ที่ดูแลให้ทราบ และสอบถามอาการและสาเหตุกับแพทย์ที่ดูแลดูโดยตรงอีกครั้ง ซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการใส่ท่อก่อนหน้านี้คือเป็นการติดเชื้อตรงต่อมทอนซิลขึ้นเองก็ได้ ระหว่างนี้กินยาตามที่แพทย์สั่งมาได้ จิบน้ำเปล่าสะอาด รับประทานอาหารอ่อนๆที่เคี้ยวและกลืนได้ง่ายๆ

  Nuriiya  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Nuriiya

   

  อาการลิ้นไก่เป็นหนอง เจ็บคอนี้น่าจะหมายถึงเกิดตามหลังการผ่าตัดบริเวณอื่นๆของร่างกาย แต่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ

   

  สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการเจ็บคอภายหลังถอดท่อช่วยหายใจนั้นมีได้หลายอย่าง เช่นอาจเกิดจากการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ ในช่องปากและลำคอจากการใส่ท่อช่วยหายใจ แรงกดของกระเปาะลมของท่อช่วยหายใจที่เกิดกับบริเวณผนังหลอดลม  การดูดเสมหะทำให้บริเวณเยื่อบุหลอดลมเกิดการบาดเจ็บ หรือเกิดจากได้รับการทำให้การหย่อนตัวของกล้ามเนื้อไม่ดีพอ  หรืออาจจะไม่มีความผิดปกติใดๆ กล่าวคือเป็นภาวะปกติที่เกิดหลังการใส่ท่อก็ได้ คือจะระคายในคอได้ประมาณ 1 สัปดาห์แรก

   

  แต่อาการที่ลิ้นไก่เป็นหนองนั้น ไม่น่าจะเกี่ยวกับการใส่ท่อช่วยหายใจโดยตรง ถ้ามีหนอง น่าจะหมายถึงมีการอักเสบหรือติดเชื้อด้วย ซึ่งไม่น่าเกี่ยวกับการใส่ท่อหรือการทำหัตถการที่ช่วยเพื่อนำสลบ

   

  แนะนำแจ้งแพทย์ที่ดูแลให้ทราบ และสอบถามอาการและสาเหตุกับแพทย์ที่ดูแลดูโดยตรงอีกครั้ง ซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการใส่ท่อก่อนหน้านี้คือเป็นการติดเชื้อตรงต่อมทอนซิลขึ้นเองก็ได้ ระหว่างนี้กินยาตามที่แพทย์สั่งมาได้ จิบน้ำเปล่าสะอาด รับประทานอาหารอ่อนๆที่เคี้ยวและกลืนได้ง่ายๆ

  Nuriiya  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Nuriiya

   

  อาการลิ้นไก่เป็นหนอง เจ็บคอนี้น่าจะหมายถึงเกิดตามหลังการผ่าตัดบริเวณอื่นๆของร่างกาย แต่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ

   

  สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการเจ็บคอภายหลังถอดท่อช่วยหายใจนั้นมีได้หลายอย่าง เช่นอาจเกิดจากการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ ในช่องปากและลำคอจากการใส่ท่อช่วยหายใจ แรงกดของกระเปาะลมของท่อช่วยหายใจที่เกิดกับบริเวณผนังหลอดลม  การดูดเสมหะทำให้บริเวณเยื่อบุหลอดลมเกิดการบาดเจ็บ หรือเกิดจากได้รับการทำให้การหย่อนตัวของกล้ามเนื้อไม่ดีพอ  หรืออาจจะไม่มีความผิดปกติใดๆ กล่าวคือเป็นภาวะปกติที่เกิดหลังการใส่ท่อก็ได้ คือจะระคายในคอได้ประมาณ 1 สัปดาห์แรก

   

  แต่อาการที่ลิ้นไก่เป็นหนองนั้น ไม่น่าจะเกี่ยวกับการใส่ท่อช่วยหายใจโดยตรง ถ้ามีหนอง น่าจะหมายถึงมีการอักเสบหรือติดเชื้อด้วย ซึ่งไม่น่าเกี่ยวกับการใส่ท่อหรือการทำหัตถการที่ช่วยเพื่อนำสลบ

   

  แนะนำแจ้งแพทย์ที่ดูแลให้ทราบ และสอบถามอาการและสาเหตุกับแพทย์ที่ดูแลดูโดยตรงอีกครั้ง ซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการใส่ท่อก่อนหน้านี้คือเป็นการติดเชื้อตรงต่อมทอนซิลขึ้นเองก็ได้ ระหว่างนี้กินยาตามที่แพทย์สั่งมาได้ จิบน้ำเปล่าสะอาด รับประทานอาหารอ่อนๆที่เคี้ยวและกลืนได้ง่ายๆ

  Nuriiya  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Nuriiya

   

  อาการลิ้นไก่เป็นหนอง เจ็บคอนี้น่าจะหมายถึงเกิดตามหลังการผ่าตัดบริเวณอื่นๆของร่างกาย แต่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ

   

  สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการเจ็บคอภายหลังถอดท่อช่วยหายใจนั้นมีได้หลายอย่าง เช่นอาจเกิดจากการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ ในช่องปากและลำคอจากการใส่ท่อช่วยหายใจ แรงกดของกระเปาะลมของท่อช่วยหายใจที่เกิดกับบริเวณผนังหลอดลม  การดูดเสมหะทำให้บริเวณเยื่อบุหลอดลมเกิดการบาดเจ็บ หรือเกิดจากได้รับการทำให้การหย่อนตัวของกล้ามเนื้อไม่ดีพอ  หรืออาจจะไม่มีความผิดปกติใดๆ กล่าวคือเป็นภาวะปกติที่เกิดหลังการใส่ท่อก็ได้ คือจะระคายในคอได้ประมาณ 1 สัปดาห์แรก

   

  แต่อาการที่ลิ้นไก่เป็นหนองนั้น ไม่น่าจะเกี่ยวกับการใส่ท่อช่วยหายใจโดยตรง ถ้ามีหนอง น่าจะหมายถึงมีการอักเสบหรือติดเชื้อด้วย ซึ่งไม่น่าเกี่ยวกับการใส่ท่อหรือการทำหัตถการที่ช่วยเพื่อนำสลบ

   

  แนะนำแจ้งแพทย์ที่ดูแลให้ทราบ และสอบถามอาการและสาเหตุกับแพทย์ที่ดูแลดูโดยตรงอีกครั้ง ซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการใส่ท่อก่อนหน้านี้คือเป็นการติดเชื้อตรงต่อมทอนซิลขึ้นเองก็ได้ ระหว่างนี้กินยาตามที่แพทย์สั่งมาได้ จิบน้ำเปล่าสะอาด รับประทานอาหารอ่อนๆที่เคี้ยวและกลืนได้ง่ายๆ

   

  Nuriiya  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Nuriiya

   

  อาการลิ้นไก่เป็นหนอง เจ็บคอนี้น่าจะหมายถึงเกิดตามหลังการผ่าตัดบริเวณอื่นๆของร่างกาย แต่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ

   

  สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการเจ็บคอภายหลังถอดท่อช่วยหายใจนั้นมีได้หลายอย่าง เช่นอาจเกิดจากการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ ในช่องปากและลำคอจากการใส่ท่อช่วยหายใจ แรงกดของกระเปาะลมของท่อช่วยหายใจที่เกิดกับบริเวณผนังหลอดลม  การดูดเสมหะทำให้บริเวณเยื่อบุหลอดลมเกิดการบาดเจ็บ หรือเกิดจากได้รับการทำให้การหย่อนตัวของกล้ามเนื้อไม่ดีพอ  หรืออาจจะไม่มีความผิดปกติใดๆ กล่าวคือเป็นภาวะปกติที่เกิดหลังการใส่ท่อก็ได้ คือจะระคายในคอได้ประมาณ 1 สัปดาห์แรก

   

  แต่อาการที่ลิ้นไก่เป็นหนองนั้น ไม่น่าจะเกี่ยวกับการใส่ท่อช่วยหายใจโดยตรง ถ้ามีหนอง น่าจะหมายถึงมีการอักเสบหรือติดเชื้อด้วย ซึ่งไม่น่าเกี่ยวกับการใส่ท่อหรือการทำหัตถการที่ช่วยเพื่อนำสลบ

   

  แนะนำแจ้งแพทย์ที่ดูแลให้ทราบ และสอบถามอาการและสาเหตุกับแพทย์ที่ดูแลดูโดยตรงอีกครั้ง ซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการใส่ท่อก่อนหน้านี้คือเป็นการติดเชื้อตรงต่อมทอนซิลขึ้นเองก็ได้ ระหว่างนี้กินยาตามที่แพทย์สั่งมาได้ จิบน้ำเปล่าสะอาด รับประทานอาหารอ่อนๆที่เคี้ยวและกลืนได้ง่ายๆ

   

  Nuriiya  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Nuriiya

   

  อาการลิ้นไก่เป็นหนอง เจ็บคอนี้น่าจะหมายถึงเกิดตามหลังการผ่าตัดบริเวณอื่นๆของร่างกาย แต่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ

   

  สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการเจ็บคอภายหลังถอดท่อช่วยหายใจนั้นมีได้หลายอย่าง เช่นอาจเกิดจากการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ ในช่องปากและลำคอจากการใส่ท่อช่วยหายใจ แรงกดของกระเปาะลมของท่อช่วยหายใจที่เกิดกับบริเวณผนังหลอดลม  การดูดเสมหะทำให้บริเวณเยื่อบุหลอดลมเกิดการบาดเจ็บ หรือเกิดจากได้รับการทำให้การหย่อนตัวของกล้ามเนื้อไม่ดีพอ  หรืออาจจะไม่มีความผิดปกติใดๆ กล่าวคือเป็นภาวะปกติที่เกิดหลังการใส่ท่อก็ได้ คือจะระคายในคอได้ประมาณ 1 สัปดาห์แรก

   

  แต่อาการที่ลิ้นไก่เป็นหนองนั้น ไม่น่าจะเกี่ยวกับการใส่ท่อช่วยหายใจโดยตรง ถ้ามีหนอง น่าจะหมายถึงมีการอักเสบหรือติดเชื้อด้วย ซึ่งไม่น่าเกี่ยวกับการใส่ท่อหรือการทำหัตถการที่ช่วยเพื่อนำสลบ

   

  แนะนำแจ้งแพทย์ที่ดูแลให้ทราบ และสอบถามอาการและสาเหตุกับแพทย์ที่ดูแลดูโดยตรงอีกครั้ง ซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการใส่ท่อก่อนหน้านี้คือเป็นการติดเชื้อตรงต่อมทอนซิลขึ้นเองก็ได้ ระหว่างนี้กินยาตามที่แพทย์สั่งมาได้ จิบน้ำเปล่าสะอาด รับประทานอาหารอ่อนๆที่เคี้ยวและกลืนได้ง่ายๆ

  Nuriiya  พญ.นรมน
  แพทย์

  df

  สวัสดีค่ะคุณ Nuriiya

   

  อาการลิ้นไก่เป็นหนอง เจ็บคอนี้น่าจะหมายถึงเกิดตามหลังการผ่าตัดบริเวณอื่นๆของร่างกาย แต่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ

   

  สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการเจ็บคอภายหลังถอดท่อช่วยหายใจนั้นมีได้หลายอย่าง เช่นอาจเกิดจากการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ ในช่องปากและลำคอจากการใส่ท่อช่วยหายใจ แรงกดของกระเปาะลมของท่อช่วยหายใจที่เกิดกับบริเวณผนังหลอดลม  การดูดเสมหะทำให้บริเวณเยื่อบุหลอดลมเกิดการบาดเจ็บ หรือเกิดจากได้รับการทำให้การหย่อนตัวของกล้ามเนื้อไม่ดีพอ  หรืออาจจะไม่มีความผิดปกติใดๆ กล่าวคือเป็นภาวะปกติที่เกิดหลังการใส่ท่อก็ได้ คือจะระคายในคอได้ประมาณ 1 สัปดาห์แรก

   

  แต่อาการที่ลิ้นไก่เป็นหนองนั้น ไม่น่าจะเกี่ยวกับการใส่ท่อช่วยหายใจโดยตรง ถ้ามีหนอง น่าจะหมายถึงมีการอักเสบหรือติดเชื้อด้วย ซึ่งไม่น่าเกี่ยวกับการใส่ท่อหรือการทำหัตถการที่ช่วยเพื่อนำสลบ

   

  แนะนำแจ้งแพทย์ที่ดูแลให้ทราบ และสอบถามอาการและสาเหตุกับแพทย์ที่ดูแลดูโดยตรงอีกครั้ง ซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการใส่ท่อก่อนหน้านี้คือเป็นการติดเชื้อตรงต่อมทอนซิลขึ้นเองก็ได้ ระหว่างนี้กินยาตามที่แพทย์สั่งมาได้ จิบน้ำเปล่าสะอาด รับประทานอาหารอ่อนๆที่เคี้ยวและกลืนได้ง่ายๆ