ถามแพทย์

 • ลิ้นเป็นขนมานานมาก ทำอย่างไรจึงจะหาย ขูดลิ้นก็ไม่ออก แปรงฟันก็สะอาด

 • ลิ้นเป็นขนมานานมาก ควรหายาอะไรมารักษาคับขูดลิ้นก็ไม่ออก แปรงฟันก็สะอาดคับ
  กิมจิ กิมจิ  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ กิมจิ กิมจิ

  อาการลิ้นขมและเหมือนมีคราบในลิ้นที่ขูดไม่ออกนั้น อาจมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อราที่ลิ้น โรคทางผิวหนังอืนๆเช่นโรคไลเคนพลานัสคือการอักเสบเรื้อรังที่ปากและลิ้น การดูแลสุขอนามัยในช่องปากที่ไม่ดีพอ ภาวะขาดน้ำ หรือการสูบบุหรี่จัดเป็นต้น

  เบื้องต้นแนะนำการไม่ไปขูดที่บริเวณดังกล่าว รักษาความสะอาดในช่องปากให้ดี แปรงฟันและบ้วนปากวันละ 2 ครั้ง งดการสูบบุหรี่

  หากยังมีอาการดังกล่าวต่อเนื่อง ควรไปพบแพทย์ เพื่อขูดนำตัวอย่างจากลิ้นไปหาเชื้อรา หากพบว่ามีเชื้อราร่วมด้วย ควรได้รับยาอมฆ่าเชื้อราต่อไป