ถามแพทย์

 • รักษาวัณโรคหายมา 4-5ปี แล้ว ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานแล้วพบแผลที่ปอด จะมีผลต่อการสมัครงานหรือไม่

 •  babepony
  สมาชิก
  ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน เอกซเรย์ปอดแล้วพบแผลเป็นในปอด แต่รักษาวัณโรคหายมา4-5ปีแล้วค่ะ แพทย์ที่ตรวจวินิจฉัยว่าปอดตอนนี้ปกติดี อยากทราบว่าจะมีผลต่อการรับเข้าทำงานมั้ยคะ ในกรณีที่พบแผลเป็นในปอดอยู่ มันขึ้นในผลแล็บที่ต้องส่งให้ทางบริษัทด้วยค่ะ แต่แพทย์ระบุว่าปอดปกติดี
  babepony  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณbabepony

  วัณโรคปอดเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งภายในปอด ซึ่งอาจเกิดที่อวัยวะอื่นๆได้เช่นกันแต่มักพบมากที่สุดที่ปอด วัณโรคเป็นเชื้อแบคทีเรียที่โตช้าและใช้การรักษานานประมาณ 6-12 เดือนด้วยการกินยาเฉพาะที่ฆ่าเชื้อวัณโรค อาการมักมาด้วยไอเรื้อรัง ไอมีเลือดปน น้ำหนักลด ไข้ต่ำๆตอนกลางคืน ร่วมกับมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยวัณโรค ติดต่อกันผ่านทางการหายใจร่วมกัน จึงติดง่าย เป็นโรคที่มักมีการคัดกรองก่อนเข้าทำงาน

  โดยเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยยาต้านเชื้อวัณโรค กิน 2-4 ชนิดพร้อมกันเป็นเวลา 6-12 เดือน หากกินยาครบตามนี้ ตรวจเอ็กซเรย์ปอดแล้วไม่พบวัณโรคระยะแพร่เชื้อ ตรวจเสมหะไม่พบเชื้อวัณโรคก็ถือว่าหายขาด สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติ สามารถให้แพทย์ที่ดูแลระบุให้ได้ว่าไม่ได้เป็นวัณโรคในระยะแพร่เชื้อแล้ว ส่วนแผลเป็นในปอดที่เจอ ก็คือเหมือนพังผืดตามหลังการอักเสบ ไม่ได้บ่งบอกว่าจะแพร่เชื้อโรคได้ค่ะ

  babepony  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณbabepony

  วัณโรคปอดเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งภายในปอด ซึ่งอาจเกิดที่อวัยวะอื่นๆได้เช่นกันแต่มักพบมากที่สุดที่ปอด วัณโรคเป็นเชื้อแบคทีเรียที่โตช้าและใช้การรักษานานประมาณ 6-12 เดือนด้วยการกินยาเฉพาะที่ฆ่าเชื้อวัณโรค อาการมักมาด้วยไอเรื้อรัง ไอมีเลือดปน น้ำหนักลด ไข้ต่ำๆตอนกลางคืน ร่วมกับมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยวัณโรค ติดต่อกันผ่านทางการหายใจร่วมกัน จึงติดง่าย เป็นโรคที่มักมีการคัดกรองก่อนเข้าทำงาน

  โดยเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยยาต้านเชื้อวัณโรค กิน 2-4 ชนิดพร้อมกันเป็นเวลา 6-12 เดือน หากกินยาครบตามนี้ ตรวจเอ็กซเรย์ปอดแล้วไม่พบวัณโรคระยะแพร่เชื้อ ตรวจเสมหะไม่พบเชื้อวัณโรคก็ถือว่าหายขาด สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติ สามารถให้แพทย์ที่ดูแลระบุให้ได้ว่าไม่ได้เป็นวัณโรคในระยะแพร่เชื้อแล้ว ส่วนแผลเป็นในปอดที่เจอ ก็คือเหมือนพังผืดตามหลังการอักเสบ ไม่ได้บ่งบอกว่าจะแพร่เชื้อโรคได้ค่ะ

  babepony  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณbabepony

  วัณโรคปอดเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งภายในปอด ซึ่งอาจเกิดที่อวัยวะอื่นๆได้เช่นกันแต่มักพบมากที่สุดที่ปอด วัณโรคเป็นเชื้อแบคทีเรียที่โตช้าและใช้การรักษานานประมาณ 6-12 เดือนด้วยการกินยาเฉพาะที่ฆ่าเชื้อวัณโรค อาการมักมาด้วยไอเรื้อรัง ไอมีเลือดปน น้ำหนักลด ไข้ต่ำๆตอนกลางคืน ร่วมกับมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยวัณโรค ติดต่อกันผ่านทางการหายใจร่วมกัน จึงติดง่าย เป็นโรคที่มักมีการคัดกรองก่อนเข้าทำงาน

  โดยเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยยาต้านเชื้อวัณโรค กิน 2-4 ชนิดพร้อมกันเป็นเวลา 6-12 เดือน หากกินยาครบตามนี้ ตรวจเอ็กซเรย์ปอดแล้วไม่พบวัณโรคระยะแพร่เชื้อ ตรวจเสมหะไม่พบเชื้อวัณโรคก็ถือว่าหายขาด สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติ สามารถให้แพทย์ที่ดูแลระบุให้ได้ว่าไม่ได้เป็นวัณโรคในระยะแพร่เชื้อแล้ว ส่วนแผลเป็นในปอดที่เจอ ก็คือเหมือนพังผืดตามหลังการอักเสบ ไม่ได้บ่งบอกว่าจะแพร่เชื้อโรคได้ค่ะ