ถามแพทย์

 • ตรวจhiv แบบ Rapid หลังความเสี่ยง 2 เดือน กับ 12 วัน ที่โรงพยาบาลของรัฐ ผลปกติ ผลเชื่อถือได้ยัง

 •  Vuvuu
  สมาชิก
  ตรวจhiv แบบ Rapid หลังความเสี่ยง 2เดือน กับ 12 วัน ที่โรงพยาบาลของรัฐ ผลปกติ ผลเชื่อถือได้ยังค่ะ

  คุณ Vuvuu

  การตรวจแบบ Rapid แม้จะทราบผลการตรวจได้รวดเร็วเพียง 20 นาที แต่ผลการตรวจถ้าได้ผลลบ  ถ้าไม่ได้ตรวจด้วยตนเอง ก็พอจะเชื่อถือได้ครับ  แต่ปกติระยะฟักตัว Window period ของ HIV มีระยะ 3 เดือน  ดังนั้นคุณควรจะตรวจซ้ำ ติดตามด้วยวิธีอื่น อีก 1 เดือนข้างหน้าครับ ที่ไม่ใช่ rapid test

  ถ้ามีปัญหาควรสอบถามกับแพทย์ผู้รักษา หรือสั่งตรวจอีกทีครับ