ถามแพทย์

 • ตรวจสุขภาพมา แปลผลเอ๊กซเรย์ปอดให้หน่อย

 •  พร เลิศ
  สมาชิก

  ตรวจสุขภาพมาแล้ว เอ็กซเรย์ปอดแล้วผลการตรวจออกมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าอะไรค่ะ

  chest pa upright

  the heart is of borderline size

  no definite pulmonary infiltration or pleural effusion is noted 

  the mediastinum diaphragm and visualized thoracic cage are unremarkable. There is thoracic spondylosis

  สวัสดีค่ะ คุณ พร เลิศ,

                       ผลการตรวจเอ๊กซเรย์ปอดในท่ายืนพบว่า

                        - ขนาดของหัวใจ ไม่ได้โตชัดเจน ถือว่ายังไม่ผิดปกติอะไร 

                        - ปอดปกติดี ไม่มีรอยโรคในเนื้อปอด และไม่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด

                        - ช่องทรวงอก กะบังลม กระดูกซี่โครง ปกติดี

                        - กระดูกสันหลังส่วนอก มีลักษณะของการเสื่อม

                        หากอายุอยู่ในช่วงวัยกลางคนจนถึงสูงอายุ กระดูกสันหลังที่เสื่อมก็ถือว่าเกิดตามวัย ให้ประคับประคองรักษาตามอาการที่เกิด แต่หากอายุยังน้อย หรือมีอาการปวดหลังเรื้อรัง ปวดรุนแรง อาจต้องหาสาเหตุอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย เช่น มีภาวะกระดูกพรุน กระดูกติดเชื้อ มีเนื้องอกหรือมะเร็ง เป็นต้น