ถามแพทย์

 • แปลผลเอ๊กซเรย์ทรวงอก

 •  Champswit
  สมาชิก

  รบกวนคุณหมอช่วยอ่านผลการตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก

  FINDINGS:

  -No pulmonary nodule or infiltration.

  -Normal Heart size and mediastinum.

  -Clear both costophrenic angle.

  -Unremarkable bony thorax.

  IMPRESSION

  -No active pulmonary disease.

  สวัสดีค่ะ คุณ Champswit,

                        จากผลเอ๊กซเรย์ปอด

                       - ไม่พบก้อนหรือรอยโรคในเนื้อปอด

                       - ขนาดหัวใจและช่องทรวงอกปกติดี

                       - มุมที่อยู่ระหว่างกะบังลมและชายกระดูกซี่โครงปกติดี (มุมด้านล่างของปอด) 

                       - กระดูกผนังทรวงอกปกติดี

                       โดยสรุปแล้ว ผลเอ๊กซเรย์ปอดคือปกติดีค่ะ