ถามแพทย์

 • เป็นหนองใน ใช้ยาอะไรรักษา ไม่กล้าไปหาหมอ

 • ขอชื่อเฟสหมอคุยเป็นการส่วนตัวได้ไหมครับ หรือหมอโทรมาเบอนี้ทีครับ0984138673 พอดี้ป็นหนองในครับ

   สวัสดีค่ะ คุณ ช่วยติดต่อโทรกับมาทีครับ คือว่าไม่กล้าไปหาหมอ,

                  การรักษาจะขึ้นอยู่กับว่าเป็นโรคหนองในแท้หรือหนองในเทียม หากเป็นหนองในแท้ ประมาณ 30% ของผู้ที่เป็น มักติดหนองในเทียมร่วมด้วย ดังนั้นจึงมักให้การรักษาไปพร้อมกัน

                  โดยการรักษา คือ การฉีดยาปฏิชีวนะ ceftriaxone 250 มิลลิกรัม เข้ากล้าม 1 เข็ม ร่วมกับทานยา azithromycin 1 กรัม 1 ครั้ง 

                  เนื่องจากการรักษา คือต้องเป็นยาฉีดดังกล่าว เพื่อป้องกันเชื้อดิ้อยา และป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อาจตามมา แม้ว่าอาการทีเป็นอยู่จะหายไปได้เองแล้วก็ตาม แต่เชื้อย่อมยังคงอยู่ในร่างกาย และอาจเป็นสาเหตุให้เป็นหมันได้ในอนาคต ดังนั้นควรไปพบแพทย์เพื่อฉีดยารักษาดังกล่าวค่ะ

                   แต่หากได้ตรวจแล้วว่าเป็นเฉพาะโรคหนองในเทียม การรักษาจะใช้ยาทานเป็นหลัก เช่น azithromycin 1 กรัม 1 ครั้ง, doxycycline 100 มิลลิกรัม วันละ  2 ครั้ง นาน 1-2 สัปดาห์ เป็นต้น