ถามแพทย์

  • ฝังยาคุมชนิด 5 ปี ฝังมาแล้ว 2 ปี ประจำเดือนมาไม่ไม่หยุด เดือนนึงมาประมาณ 3 รอบ รู้สึกเวียนหัว มีวิธีรักษายังไง

  • ฝังยาคุมชนิด5ปีตอนนี้ฝังมาแล้ว2ปี ประจำเดือนมาไม่ไม่หยุด เดือนนึงมาประมาณ3รอบ แล้วรู้สึกเวียนหัว มีวิธีรักษายังไงคะ

     สวัสดีค่ะ คุณ นันทินี ปณตกุล,

                         ผลข้างเคียงของยาฝังคุมกำเนิด มักทำให้เกิดเลือดออกกะปริดกะปรอย หรือมีประจำเดือนมาบ่อย หรือมีประจำเดือนมาปริมาณมาก  แต่มักเกิดในช่วง 2-3 เดือนแรก หลังจากนั้นเลือดมักจะออกน้อยลง ในบางรายประจำเดือนอาจขาดหายไปได้

                        ดังนั้นหากฝังมาได้  2 ปีแล้ว ยังคงมีประจำเดือนมาบ่อย อาจส่งผลให้เกิดภาวะโลหิตจางได้ ซึ่งอาจทำให้มีอาการเวียนหัวได้ดังกล่าว แนะนำควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจว่าเกิดจากสาเหตุอื่นหรือไม่ เช่น มีติ่งเนื้อในเยื่อบุโพรงมดลูก มีการติดเชื้อในโพรงมดลูก หรือเกิดจากการเเข็งตัวของเลือดผิดปกติ เป็นต้น หากไม่มีความผิดปกติใดๆ การรักษาคือ อาจให้ยาหยุดการไหลของเลือด เช่น tranexamic acid (กรดทรานเอกซามิก) หรือให้ยาคุมกำเนิดชนิดที่เป็นฮอร์โมนรวมทานร่วมไปด้วย หรืออาจพิจารณาถอดยาฝังคุมกำเนิดออก