ถามแพทย์

 • คนติดเชื้อ hiv ห้ามกินอาหารชนิดใดบ้าง

 •  Notti Bundittham
  สมาชิก
  สิ่งของคนติด​hiv ห้ามกินมีอะไรบ้าง
  Notti Bundittham  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Notti Bundittham

  โรค hiv เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่ทำให้ภูมิคุ้มกันบกพร่อง และเมื่อมีการติดเชื้อใดๆในร่างกาย เช่นการติดเชื้อในทางเดินอาหาร อาจจะทำให้อาการรุนแรงมากขึ้นได้ 

  ดังนั้นอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงในผู้ที่ติดเชื้อไวรัส hiv คืออาหารไม่สุก อาหารกึ่งสุบกึ่งดิบ ของหมักดอง อาหารค้างคืน ผักหรือผลไม้สด (กรณีมีภูมิคุ้มกันต่ำมากๆแล้ว) เป็นต้น และควรงดการดื่มแอลกอฮอล์ด้วย เพื่อลดโอกาสการเกิดตับอักเสบที่ตัวไวรัส hiv ก็อาจจะทำให้เกิดได้อยู่แล้วได้เร็วขึ้น