ถามแพทย์

  • ยาต้านไวรัส HIV ใครบ้างที่ควรทาน และต้องทานตลอดชีวิตหรือไม่

  • ยาต้านไวรัส ชนิด ทีโนโฟเวีย,อิฟาวีแลน, ลามิวูดีน เปนยาต้านชนิดแบบผุ้ติดเชื่อhjvโดยตรง รึแบบผู้เสี่ยงต่อการติดเชื้อhjvแบบผุ้ได้รับเชื่อรึผ่านเชื่อค่ะ ต้องกินตลอดชีวิตเลยเรอค่ะ
    สวัสดีค่ะ คุณ เมื่อไหร่ จะ พอ'ออ @ตัวยาทีโนโฟเวีย (Tenofovir) และ ลามิวูดิน (Lamivudine)ใช้ได้ทั้งการรักษาการติดเชื้อและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (กรณีที่ไปเสี่ยงมา) รวมถึงการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี @ส่วนตัวยา อีฟาวีแลน (Efavirin) ใช้ทั้งสำหรับรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี @หากแพทย์สั่งจ่ายยาเพื่อการลดโอกาสการติดเชื้อหรือป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี หากผลตรวจออกมาไม่พบเชื้อตามที่กำหนด จะสามารถหยุดยาเหล่านี้ได้ค่ะ @แต่หากสั่งจ่ายเพื่อรักษา จะให้รับประทานตลอดชีวิตค่ะ