ถามแพทย์

 • จับกรรไกรตัดกระดาษเป็นเวลานาน แล้วปวดข้อมือและมีอาการมือสั่น เกิดจากสาเหตุอะไร

 •  Piyachat
  สมาชิก

  คือจับกรรไกรตัดกระดาษเป็นเวลานาน ปวดข้อมือและมีอาการมือสั่น เกิดจากสาเหตุอะไร 

  Piyachat  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Ever

  การมีมือสั่น อาจเกิดจาก

  -ภาวะมือสั่นแบบที่ไม่มีสาเหตุรุนแรงค่ะ ซึ่งพบได้บ่อย สาเหตุไม่แน่ชัด แต่มักพบคนในครอบครัวมีอาการคล้ายกัน

  -สั่นจากกการปวดกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น หรือข้อนิ้ว

  -โรคเนื้องอกในสมอง  มักมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นปวดหัวมาก อาเจียนพุ่ง แขนขาอ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่ง หน้าเบี้ยว ปากเบี้ยว

  -โรคไทรอยด์เป็นพิษ 

  -โรคพาร์กินสัน แต่ส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยพาร์กินสันจะมีอายุมากและมักมีอาการอื่นๆร่วมด้วยนอกจากมือสั่นค่ะ เช่นจะมีกล้ามเนื้อหน้าทำงานผิดปกติทำให้แสดงสีหน้าไม่ได้ หรือการเดินก็จะติดขัดและช้า และมือจะสั่นมากแม้ขณะที่ไม่ได้ทำอะไร

  -ภาวะทางอารมณ์ทำให้มีการขยับของกล้ามเนื้อที่ผิดปกติ

  เบื้องต้นถ้าปวดร่วมด้วย จะนึกถึงเรื่องกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นอักเสบหรือตึงตัวจากการเกร็งท่าใดท่าหนึ่งนานๆมากที่สุด ดังนั้นถ้าใช้งานมือมานาน ให้พัก สะบัดและยืดเหยียดข้อมือเป็นช่วงๆค่ะ

  ถ้ายังเป็นเรื้อรัง แนะนำพบแพทย์ทั่วไปเพื่อประเมินเบื้องต้นว่าน่าจะเกิดจากสาเหตุใดมากที่สุด หากเป็นโรคที่น่าจะเกี่ยวกับระบบประสาทหรือการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อผิดปกติ แพทย์อาจส่งพบแพทย์เฉพาะทางด้านโรคประสาทต่อไป