ถามแพทย์

 • เอดส์สามารถติดต่อได้ทางการหายใจ หรือการสัมผัสสิ่งของต่อจากกันได้หรือไม่ครับ

 •  Choun Chanon
  สมาชิก

  วันนี้ผมได้เข้าไปในห้องสอบสวนที่มีขนาดเล็กและผู้ถูกสอบสวนเขาเป็นเอดส์ อยากทราบว่าเอดส์สามารถติดต่อได้ทางการหายใจได้หรือไม่ครับหรือการสัมผัสสิ่งของต่อจากกันได้หรือไม่ครับ

   สวัสดีค่ะ คุณ Choun Chanon,

                    การติดเชื้อเอชไอวี (HIV) จะเกิดได้จาก 3 ทางคือ

                  1. การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่มีเชื้อ HIV 

                  2. การรับเชื้อทางเลือด เช่น พบในกลุ่มผู้ติดยาเสพติดที่มีการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน เกิดอุบัติเหตุโดนเข็มที่ปนเปื้อนเลือดมีเชื้อแทง หรือเลือดกระเด็นเข้าตา เป็นต้น ส่วนการรับเลือดและการรับการปลูกถ่ายอวัยวะนั้น ปัจจุบันแทบไม่เกิดขึ้นแล้ว เพราะจะมีการตรวจหาเชื้อ HIV ในเลือดที่จะบริจาคให้ผู้อื่นก่อนทุกราย 

                   3. การติดต่อจากแม่ที่มีเชื้อสู่ทารกในครรภ์หรือขณะคลอด

                  ส่วนกานการสัมผัสผิวหนังภายนอก สัมผัสสิ่งของที่ใช่ร่วมกัน หรือแม้แต่ทานอาหารร่วมกัน การไอหรือจามใส่กัน ก็ไม่ได้ทำให้ติดเชื้อ HIV ค่ะ