ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมาวันที่ 16 พ.ย. แล้ววันที่ 28 พ.ย. และ 30 พ.ย. มีเลือดออกมาเล็กน้อย เกิดจากอะไร

 •  ilttle.f
  สมาชิก
  พอดีเป็นประจำเดือนวันที่ 16 เดือนนี้ ประจำเดือนก็หายปกติ หลังจากนั้นวันที่28เข้าห้องน้ำมีเลือดออกมาระหว่างเช็ด วันต่อมาไม่มี แล้วอีกวัน วันที่30ตอนเช้าตื่นมาก็มีอีก แต่ไม่เยอะ เลยไม่ทราบว่าเกิดจากอะไร ที่ไปอ่านมาบอกว่าท้อง เป็นเลือดล้างหน้าเด็ก

  สวัสดีค่ะ คุณ ilttle.f,

                     หากประจำเดือนมาวันที่ 16 พ.ย. แล้ววันที่ 28 พ.ย. และ 30 พ.ย. ได้มีเลือดออกมา อาจเกิดจาก

                      - เลือดออกช่วงไข่ตก เลือดมักจะออกเพียงเล็กน้อยและออกแค่ 1 วัน 

                      - เลือดล้างหน้าเด็ก จะเกิดหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ไปแล้วปะรมาณ 6-12 วัน เลือดจะมีปริมาณไม่มาก และออกแค่ 1-2 วัน

                       - มีการตั้งครรภ์แล้วมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น เช่น แท้งคุกคาม เป็นต้น โดยเลือดที่ออกก่อนหน้านี้ อาจไม่ใช่ประจำเดือนก็ได้

                      -  มีการอักเสบติดเชื้อในโพรงมดลูก แต่มักมีอาการปวดท้องน้อยและตกขาวที่ผิดปกติร่วมด้วย 

                       - มีโรคที่มดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

                        - มีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ เป็นต้น แต่ก็จะต้องมีอาการผิดปกติอื่นๆ ร่วมด้วย

                         - ผลจากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ เป็นต้น    

                        หากที่ผ่านมาได้มีเพศสัมพันธ์ แนะนำควรลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วยค่ะ หากตรวจไม่พบ แนะนำให้สังเกตอาการไปก่อน หากเลือดที่ออกมามีปริมาณไม่มาก และเป็นเพียงแค่ 1-2 วัน อาจเป็นเลือดออกช่วงไข่ตกก็ได้ แต่หากเลือดมีปริมาณมาก และออกนานเกิน 2 วัน หรือมีปวดท้องน้อย ก็ควรไปพบสูติ-แพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ