ถามแพทย์

 • มีเลือดออกกะปริดกะปรอยหลังมีประจำเดือน ไม่ปวดท้อง ผิดปกติไหม

 •  Kayjay Kjnp
  สมาชิก
  มีเลือดออกกระปริบกระปอย บางวันที บางวันไม่มี หลังมีประจำเดือนเพิ่งเป็นครั้งนี้ครั้งแรก ไม่ได้มีอาการปวดท้องใดๆ อยากทราบว่าผิดปกติไหมคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Kayjay Kjnp,

                    หากเลือดที่ออกกะปริดกะปรอย เกิดขึ้นหลังจากที่เลือดประจำเดือนสีแดงได้หมดไป โดยออกเพียง 1-2 วัน ก็ถือว่าไม่ได้ผิดกติอะไร โดยน่าจะเป็นเลือดประจำเดือนที่ยังคงออกมาไม่หมดได้ 

                    แต่หากเลือดประจำเดือนได้หมดไปหลายวัน แล้วต่อมาได้มีเลือดกะปริดกะปรอยออกมา ก็จะถือว่าเป็นอาการเลือดออกผิดปกติ โดยอาจเกิดจาก

                    1. มดลูกอักเสบ แต่มักมีตกขาวที่ผิดปกติและอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วย

                    2. ความผิดปกติที่มดลูก เช่น มีเนื้องอกมดลูก มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

                     3. จากการใช้ยาฮอร์โมน เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด  รวมถึงยาบางอย่าง เช่น ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด ยาต้านเศร้า เป็นต้น

                    4. การทำงานผลิตฮอร์โมนของรังไข่ผิดปกติ 

                    5. มีโรคในระบบอื่นๆ เช่น มีภาวะเกร็ดเลือดต่ำ มีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ เป็นต้น

                    ดังนั้น หากประจำเดือนได้หมดไปหลายวัน แล้วต่อมามีเลือดกะปริดกะปรอย โดยเลือดออกนานติดต่อกันหลายวัน โดยที่ไม่ได้เกิดจากการใช้ยาใดๆ หรือมีอาการอื่นๆ เช่น ปวดท้องน้อย ตกขาวที่ผิดปกติ ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์ค่ะ