ถามแพทย์

 • มีเลือดออกขณะมีเพศสัมพันธ์ สงสัยว่าจะเกิดจากอะไรได้บ้าง

 • เมนท์ไม่มา5-6เดือน ท้องก้ไม่ท้อง พอมามีเซ็กก้มีเลือดออก ของแฟนก้มีเลือดติด ของดิฉัน ก้มี เลือด ไหลออกมา มันเปนอะไร ค่ะ เครียดสุดๆ

  สวัสดีครับคุณ ลูก'สาว คน'น โต 

  การมีเลือดออกระหว่างมีเพศสัมพันธ์เกิดได้จากหลายสาเหตุ

  ไม่ว่าจะเป็น การมีเพศสัมพันธ์ที่รุนแรง การติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ความผิดปกติของช่องคลอด หรือปากมดลูก รวมไปถึงมดลูกและโพรงมดลูก

  ในกรณีของคุณ ลูก'สาว คน'น โตที่มีเพศสัมพันธ์กันแล้วประจำเดือนขาดนั้นเบื้องต้นขอแนะนำให้ตรวจการตั้งครรภ์ด้วยตนเองก่อน(จุ่มปัสสาวะ)  เนื่องจากถ้าหากมีการตั้งครรภ์แล้วมีเลือดไหลนั้น อาจทำให้นึกถึงสาเหตุที่แตกต่างออกไปเช่น ท้องนอกมดลูก แท้ง แท้งไม่ครบ แท้งคุกคาม  ภาวะรกเกาะต่ำ สายสะดือเกาะต่ำ เป็นต้น

   

  เบื้องต้นหากยังมีอาการเลือดไหล หรือประจำเดือนยังไม่มา แนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจภายในและวินิฉัยเพื่อหาสาเหตุของเลือดที่ไหลเพื่อที่จะรักษาได้ถูกต้องต่อไป