ถามแพทย์

 • มีเลือดออกขณะมีเพศสัมพันธ์ จุกท้องน้อย เสี่ยงเป็นโรคอะไร

 •  naras
  สมาชิก

  เวลามาเพศสัมพันธ์ พักหลังๆ มา จะมีเลือดออกขณะที่กำลังมีเลยค่ะ มีอาการจุกในท้องน้อย แล้วเลือดที่ออกมา มีสีแดงสด ไม่เหมือนสีของประจำเดือนค่ะ แบบนี้จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งหรือโรคอะไรร้ายแรงหรือเปล่าคะ

   สวัสดีค่ะ คุณ naras,

                  การมีเลือดออกขณะมีเพศสัมพันธ์ อาจเกิดจาก

                1. มีการฉีกขาดของเยื่อบุภายในช่องคลอด จากการมีเพศสัมพันธ์ที่รุนแรง หรือมีการใช้สิ่งของสอดใส่ช่องคลอด ซึ่งโดยปกติเลือดที่ออกจะมีปริมาณไม่มาก ค่อยๆ ซึมออก และจะเป็นอยู่เพียง 1-2 วัน 

                2. มีติ่งเนื้อที่ปากมดลูก

                3. มีการติดเชื้อที่ปากมดลูก หรือช่องคลอด ซึ่งมักมีตกขาวที่ผิดปกติร่วมด้วย

                4. มีการอักเสบติดเชื้อในโพรงมดลูก มักมีอาการปวดท้องน้อยและตกขาวที่ผิดปกติร่วมด้วย 

                 5. มะเร็งปากมดลูก นอกจากมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์ มักมีอาการเลือดออกกะปริดกะปรอย ตกขาวมีเลือดปน มีกลิ่นเหม็นผิดปกติ ปวดท้องน้อย เป็นต้น

                 หากยังคงมีเลือดออกทุกครั้งหลังขณะมีเพศสัมพันธ์ หรือมีอาการเลือดออกกะปริดกะปรอย มีตกขาวผิดปกติ ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุ โดยแพทย์อาจต้องทำการตรวจภายในด้วยค่ะ