ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมาวันที่ 17-21 ม.ค. แล้ววันที่ 28 ม.ค. มีสีน้ำตาลออกมานิดเดียว อันตรายไหม

 •  Blueberry
  สมาชิก
  ช่วงก่อนหน้านี้ประจำเดือนมาวันที่ 17/01 ถึง 21/01 ค่ะ ประมานวันที่ 28/01 เริ่มมีสีน้ำตาลออกมาเเต่ ออกมานิดเดียวค่ะ อันตรายมั้ยคะ?

  สวัสดีค่ะ คุณ Blueberry,

                        หากประจำเดือนมาไปเมื่อวันที่ 17-21 ม.ค. แล้ววันที่ 28 ม.ค. ได้มีเลือดออกมาเล็กน้อย อาจเป็นเลือดที่เกิดจาก

                        1. เลือดออกช่วงไข่ตก โดยเลือดจะออกในช่วงประมาณกึ่งกลางของรอบประจำเดือน ปริมาณจะมีเพียงเล็กน้อย และออกเพียงแค่ 1 วัน

                    2. มีการอักเสบติดเชื้อในโพรงมดลูก แต่มักปวดท้องน้อยและตกขาวที่ผิดปกติร่วมด้วย และมักจะมีเลือดออกมาอีกเรื่อยๆ 

                     3. ความผิดปกติที่มดลูกและรังไข่ เช่น มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น แต่ก็จะต้องมีเลือดออกมาอีกเรื่อยๆ

                      4. ผลจากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ เป็นต้น 

                       5. การผลิตฮอร์โมนของรังไข่ผิดปกติ

                      หากเลือดออกเพียงวันเดียวในวันที่ 28 ม.ค. แล้วไม่มีอีก ก็อาจเป็นเลือดออกช่วงไข่ตกก็ได้ แต่หากยังคงมีเลือดออกมาอีกบ่อยๆ เรื่อยๆ โดยที่ไมไ่ด้เกิดจากการใช้ยาฮอร์โมนใดๆ ก็ควรไปพบสูติ-แพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ