ถามแพทย์

 • ออกกำลังกายหนัก มีเลือดสีน้ำตาลออกมา 2 วัน ปั่นจักรยานต่อ มีเลือดสีน้ำตาลออก เกิดจากสาเหตุอะไร

 •  อัน อัง
  สมาชิก
  ประจำเดือนมา 7 วันออกกำกายหนักไปมีเลือกเปื้อนกกน.สีน้ำตาล 2 วันแห้ง หลังจากนั้นอีกวันปั่นจักรยานต่อ มีเลือดสีน้ำตาลต่อค่ะ เกิดจากสาเหตุอะไรค่ะ

   สวัสดีค่ะ คุณ อัน อัง,

                      การมีกิจกรรมที่โลดโผนหรือการปั่นจักรยานที่รุนแรง อาจทำให้เยื่อบุช่องคลอดมีการฉีกขาดได้เล็กน้อย  และทำให้มีเลือดออกเล็กน้อยแบบซึมๆได้ ซึ่งมักจะหายไปได้เองภายใน 1-2 วัน หากไม่ได้มีเลือดออกกะปริดกะปรอยออกมาอีกเรื่อยๆ และประจำเดือนยังคงมาเป็นปกติ ก็ไม่ถือว่าอันตรายแต่อย่างใดค่ะ

                       อย่างไรก็ตาม หากมีเลือดออกกะปริดกะปรอยอีกเรื่อยๆ โดยที่ไม่ได้เกิดหลังจากปั่นจักรยานหรือทำกิจกรรมที่โลดโผน อาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น มีภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ เช่น แท้งคุกคาม แท้งไม่ครบ  มีการอักเสบติดเชื้อในโพรงมดลูก มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก หรือเป็นผลจากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาคุมกำเนิด ยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ  เป็นต้น