ถามแพทย์

  • ประจำเดือนมาไม่ตรงวันในแต่ละเดือน หลังมีเพศสัมพันธ์บางครั้งมีเลือดออก เป็นตกขาวทุกวัน เป็นมะเร็งปากมดลูกไหม

  • สวัสดีค่ะ!! หนูเป็นคนที่ประจำเดือนมาไม่ปรกติ ไม่ตรงตามวันแต่ละเดือน และหลังมีเพศสัมพันธ์บางครั้งก็มีเลือดออกมา 1 ครั้ง และก็หายไป!! และก็เป็นตกขาวทุกวันค่ะแต่ไม่มาก สีเหลืองใสๆ มีเพศสัมพันธ์อาทิตย์ละ2-3ครั้ง ตอนนี้มีอายุ 4 ปีแล้วค่ะ เคยตรวจมะเร็งปากมดลูกก็หลังคลอดลูก แบบนี้เสี่ยงเป็นมะเร็งปากมดลูกไหมค่ะ!! กังวลมากเลยค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ น้อยหน่า รถคันเล็ก, 

                        ประจำเดือนในแต่ละรอบเดือนนั้น ไม่จำเป็นต้องมาตรงวันที่เดียวกัน ซึ่งประจำเดือนที่ปกตินั้น จะมีระยะห่างระหว่างรอบที่ 21-35วัน (นับจากวันแรกของประจำเดือนในรอบก่อน จนถึงก่อนวันแรกของรอบเดือนถัดไป) และในแต่ละรอบเดือน ไม่จำเป็นต้องมีระยะห่างที่เท่ากัน ดังนั้น วันจึงไม่จำเป็นต้องตรงกัน

                         สำหรับตกขาว หากไม่ได้มีปริมาณมาก มีสีออกเหลือใส ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่แสบหรือคันช่องคลอด ก็ถือเป็นตกขาวที่ปกติดีค่ะ

                         ส่วนการมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์ หากเป็นเฉพาะบางครั้งอาจเกิดจากการบาดเจ็บของเยื่อยุช่องคลอด จากการมีเพศสัมพันธ์ที่รุนแรงได้ แต่หากเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ก็ถือว่าผิดปกติ โดยอาจเกิดจากสาเหตุ เช่น มีการติดเชื้อในช่องคลอด (ซึ่งจะทำให้มีตกขาวที่ผืดปกติด้วย) มีมดลูกอักเสบ แต่จะมีอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วย หรือเกิดจากมีติ่งเนื้อที่ปากมดลูก และอาจเกิดจากมะเร็งปากมดลูกก็ได้ ทั้งนี้ หากเคยตรวจมะเร็งปากมดลูกมาหลายปีแล้ว ก็ควรไปตรวจซ้ำอีกครั้ง เพราะปกติควรตรวจทุก 1-3 ปีค่ะ ดังนั้น หากยังคงมีเลือดออกหลังการมีเพศสัมพันธ์บ่อยครั้ง ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ