ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์วันที่ 16 ส.ค. ควรรอ 1 เดือนเพื่อตรวจ HIV หรือไปพบแพทย์เลย

 •  tpppeqwe
  สมาชิก
  ควรไปพบแพทย์เลย หรือว่ารอ 1 เดือนไปพบแพทย์เพื่อตรวจ HIV ดีกว่าครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ tpppeqwe,

                         การตรวจหาเชื้อ HIV ในปัจจุบัน เป็นการตรวจด้วยวิธี fourth generation ซึ่งจะเป็นการตรวจหาทั้งแอนติบอดี้ต่อเชื้อ และตรวจหาแอนติเจนของเชื้อ (p24 antigen) โดยจะเริ่มตรวจเจอเชื้อได้ตั้งแต่ 2 สัปดาห์หลังจากไปมีความเสี่ยงมา และตรวจเจอได้เกือบ 100% ที่ 4 สัปดาห์ 

                         ดังนั้น แนะนำควรรอให้ครบ 4 สัปดาห์ก่อน คือจนถึงวันที่ 14 ก.ย. แล้วจึงค่อยไปตรวจ เพื่อให้ผลที่ได้แน่นอนค่ะ 

                         แต่หากกังวลใจ อาจใช้วิธีการตรวจหาเชื้อ HIV ด้วยเทคนิควิธี NAT (nucleic acid amplification technology ) จะสามารถตรวจพบเชื้อได้ภายใน 5-7 วัน แต่แนะนำควรตรวจที่ 11 วัน แต่วิธีนี้ ค่าใช้จ่ายจะสูงกว่า และรอผลนานกว่า อีกทั้งเมื่อตรวจแล้ว ก็ควรตรวจยืนยันด้วยการหา Anti-HIV ซ้ำอีกครั้งด้วยที่ 4 สัปดาห์ค่ะ

                        นอกจากนี้แล้ว อาจตรวจหาโรคอื่นๆ ที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วย เช่น ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบชนิดบีและซี เป็นต้น โดยควรตรวจที่ประมาณ 3 เดือนหลังไปมีความเสี่ยงมาค่ะ