ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์หลังรอบแรกแล้วพอรอบต่อๆไปอวัยวะเพศหดตัว แก้ไขอย่างไร

 •  Tteee
  สมาชิก
  มีเพศสัมพันธ์รอบแรกมีการแข็งตัวปกติ แล้วพัก5-10นาทีจะมีเพศสัมพันธ์ น้องหดตัวอข็งได้ไม่นานก็หด มีทางแก้มั้ยครับ
  Tteee  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณTteee

  การที่อวัยวะเพศชายหดตัว หรือไม่สามารถแข็งตัวได้ตามปกติขณะมีเพศสัมพันธ์ อาจมีสาเหตุมาได้จาก ความผิดปกติของเส้นประสาทบริเวณอุ้งเชิงกราน คือเส้นประสาทเคยได้รับความเสียหายมาก่อน การใช้ยาบางชนิดที่ทำให้ไม่มีการแข็งตัวของอวัยวะเพศตามปกติ หรือมีโรคเบาหวานที่ส่งผลต่อระบบประสาททั่วร่างกายได้

  นอกจากสาเหตุทางกายแล้ว ยังต้องนึกถึงสาเหตุทางจิตใจด้วย เช่นเบื่อหน่ายในการทำกิจกรรมทางเพศ เบื่อหน่ายคู่ครอง เหนื่อยล้าจากการเรียนหรือการทำงาน มีความเครียด ความกังวลทั้งที่เกี่ยวและไม่เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ มีภาวะซึมเศร้า เป็นต้น

  จากที่กล่าวมา ยังบอกไม่ได้ชัดเจนว่าเป็นสาเหตุทางกายหรือทางจิต ถ้าแข็งได้บ้างไม่ได้บ้างอาจจะเกี่ยวกับความกังวลขณะมีเพศสัมพันธ์ได้เช่นกัน

  ถ้ามีอาการเป็นมาก จนรบกวนการทำกิจกรรมทางเพศ ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติม เบื้องต้น อาจพูดคุยเปิดใจกับผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยและร่วมแก้ปัญหาไปด้วยกัน ดูแลสุขภาพทั่วไปเช่นออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่