ถามแพทย์

  • มีเพศสัมพันธ์วันแรกที่มีประจำเดือน ไม่ได้ป้องกัน ตรวจ HIV ได้เลยไหม เลือดประจำเดือนมาน้อยด้วย

  • สวัสดีค่ะ คือเมื่อวันที่28หนูไปมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่แฟนวันเป็นประจำเดือนวันแรกแล้วไม่ได้ป้องกัน หนูอยากตรวจHIV ได้เลยไหมคะ แล้วเลือดประจำเดือนก็ไหลมาน้อยเป็นผลจากการมีเพศสัมพันธ์หรือคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ ปอนด์ ปอนด์,

                        การมีเพศสัมพันธ์ในวันแรกที่มีประจำเดือนมา โอกาสในการตั้งครรภ์นั้นถือว่าน้อยมาก ส่วนโอกาสในการติดเชื้อโรติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆ จะมีความเสี่ยงมากกว่าการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงที่ไม่มีประจำเดือนค่ะ

                         ทั้งนี้ หากต้องการตรวจการติดเชื้อ HIV ควรตรวจหลังจากที่มีความเสี่ยงไปแล้วประมาณ 4 สัปดาห์ค่ะ นอกจากนี้ ก็ควรตรวจหาโรคอื่นๆ ด้วย เช่น ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบชนิดบีและซี เป็นต้น โดยควรตรวจหลังจากมีความเสี่ยงไปแล้ว 1-3 เดือนค่ะ นอกจากนี้ หากมีอาการผิดปกติอื่นๆ เช่น มีตกขาวที่ผิดปกติ มีแผลหรือตุ่มที่อวัยวะเพศ ปวดท้องน้อย เป็นต้น ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจค่ะ

                        ส่วนการที่เลือดประจำเดือนมาปริมาณน้อย ไม่น่าเกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์ แต่อาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น การมีความเครียด ทำงานหนัก ออกกำลังกายมากไป มีน้ำหนักลด มีภาวะโลหิตจาง หรือมีการใช้ยาคุมกำเนิดอยู่ เป็นต้น แนะนำควรสังเกตอาการไปก่อน หากในรอบเดือนต่อๆ ไป ยังคงมีปริมาณน้อยมากผิดปกติ คือมาเพียง 1-2 วัน ร่วมกับมีปริมาณที่น้อยมาก ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวหจาสาเหตุค่ะ