ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ต้องกินยาคุมกี่วัน

 •  Watcharaphon Hyaprang
  สมาชิก
  มีเซ็กครั้งแรกต้องกินยาคุมกี่วันครับแต่ว่าผมปล่อยนอก

  สวัสดีค่ะ คุณ Watcharaphon Hyaprang,

                  หากได้เริ่มทานยาคุมกำเนิดแผงแรก ภายใน 1-5 วัน นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา ยาคุมกำเนิดก็จะสามารถอออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทันที ซึ่งสามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้ตั้งแต่วันแรกที่ทาน และหากคาดว่าจะยังมีเพศสัมพันธ์อีกเรื่อยๆ ก็ต้องทานยาคุมกำเนิดต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ค่ะ โดยหากยาคุมที่ทานเป็นชนิด 21 เม็ด เมื่อทานครบ 21 เม็ด ก็ให้เว้นระยะ 7 วัน แล้วเริ่มทานยาแผงใหม่ต่อไป โดยไม่ต้องสนใจว่า ประจำเดือนจะมาในวันไหนและหมดในวันไหนค่ะ แต่หากเป็นชนิด 28 เม็ด เมื่อทานครบ 28 เม็ด ก็ให้เริ่มแผงใหม่ต่อไปได้เลย

                   แต่หากได้เริ่มทานยาคุมแผงแรกเมื่อเลย 5 วัน นับตั้งแต่มีประจำเดือนมาไปแล้ว ก็จะยังไม่สามารถอออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทันทีค่ะ ต้องทานต่อเนื่องไปอย่างน้อย 7 วันก่อน ดังนั้น หากมีเพศสัมพันธ์ก่อนทานยาคุมครบ 7 วัน ก็จะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ค่ะ