ถามแพทย์

  • ผู้ป่วยหลังโดนไฟช้อต สมองขาดเลือด ไม่สามารถจำความรู้ที่เรียนมาได้ รักษาอย่างไรได้บ้าง

  •  Noinid Imjung
    สมาชิก

    เนื่องจากบุตรชายโดนไฟช็อตที่ร้านอาหาร ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 หมดสติ สมองขาดเลือด นานเกิน 4 นาที และปั๊มหัวใจใช้เวลา 9 นาที....และรักษาตัวต่อมาจนพูดได้  จำญาติพี่น้อง เพื่อนฝูงได้  แต่จำเรื่องราวปัจจุบันไม่ได้  และจำสิ่งที่ตัวเองเรียนมาไม่ได้เลย  จนตอนนี้     วันที่  15  กรกฎาคม  2560  ซึ่ง 2 ปีกว่าแล้ว   คุณหมอช่วยแนะนำหน่อยนะคะ......

    สวัสดีค่ะ คุณNoinid

            จากอาการของผู้ป่วยที่คุณ noinid เล่ามาเบื้องต้นน่าจะมีทั้ง 2 ภาวะคือสมองขาดเลือดและขาดออกซิเจนค่ะ โดยปกติในปัจจุบันยาหรือเครื่องมือที่ช่วยใช้ในการฟื้นฟูโดยตรงยังไม่มีค่ะ แต่ก็มีความเป็นไปได้มากที่ในอนาคตจะมีเครื่องมือมาช่วยแก้ปัญหาภาวะนี้ การรักษาหลักๆในปัจจุบัน ก็จะเป็นการฝึกกายภาพสมองค่ะ นั่นหมายความว่าถ้าญาติต้องการช่วยรื้อฟื้นความจำของผู้ป่วยในเรื่องใด ต้องให้เขาอยู่ในสภาวะแวดล้อมเช่นนั้น เช่น เล่าเรื่องที่เขาเคยเรียนมาให้ฟังบ่อยๆ ยิ่งถ้าทราบว่าสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่มีผลต่ออารมณ์ของคนไข้ในอดีตมากๆ เช่น สอบได้ที่เรียนตามที่หวังไว้ ให้ญาติหยิบนำสิ่งนั้นมาเล่าให้ผู้ป่วยฟัง พยายามอย่ากดดันหรือสร้าความเครียดให้กับผู้ป่วยในกรณีที่เขาไม่สามารถจำได้ การรักษาอีกแบบ เช่น การช็อตไฟฟ้า อาจจะได้ผลดีในกรณีที่ผู้ป่วยหลงลืมความจำในอดีต ซึ่งมีเงื่อนไขก่อนการเข้ารับการรักษาค่อนข้างมาก ญาติอาจจะปรึกษาเรื่องนี้โดยตรงกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสำหรับการขอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในการรักษาได้ค่ะ ตามโรงพยาบาลที่มีศูนย์รับดูแลในการฟื้นฟูความจำค่ะ