ถามแพทย์

 • มีลูกยาก

 •  หาญ
  สมาชิก

  แต่งงานมา 5 เดือน ยังไม่มีลูก ผิดปกติหรือไม่ครับ ผมอายุ 37 ปี ภรรยาอายุ 30 ปี ขอบคุณครับ

  สวัสดีค่ะ เมื่อแต่งงานแล้วคู่สมรสส่วนใหญ่ต้องการมีบุตร จากการสำรวจพบว่า 1 ใน 7 คู่สมรสไม่สามารถมีบุตรได้หรือเรียกว่า “ภาวะมีบุตรยาก’’ ซึ่งจะเข้าข่ายภาวะนี้ก็ต่อเมื่อคู่สมรสไม่สามารถมีการตั้งครรภ์ได้ โดยที่มีความสัมพันธ์ทางเพศกันอย่างสม่ำเสมอ 3 ครั้ง/สัปดาห์ และไม่ได้คุมกำเนิดมาเป็นระยะเวลา 1 ปี หรือระยะเวลา 6 เดือนในกรณีที่คู่สมรสฝ่ายหญิงที่มีอายุเกิน 35 ปีขึ้นไป ซึ่งสาเหตุการมีบุตรยากต้องได้รับการประเมิณจากทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง อายุที่เริ่มพบปัญหามีบุตรยากในฝ่ายหญิงคือ 35 ปี ในฝ่ายชาย คือ 55 ปี ส่วนสาเหตุอื่นมีดังนี้

  ปัจจัยของการมีบุตรยากในคู่สมรสฝ่ายหญิง ได้แก่ มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ปัญหาสุขภาพจิต ความผิดปกติของอวัยวะสืบพันธุ์ ความผิดปกติในช่องเชิงกราน ความผิดปกติของการทำงานของต่อมไร้ท่อ

  ปัจจัยของการมีบุตรยากในคู่สมรสฝ่ายชาย ได้แก่ โรคประจำตัว ปัญหาสุขภาพจิต เช่น ความเครียด กังวล ตื่นเต้น มีผลทำให้อวัยวะไม่แข็งตัว หรือภาวะมีการหลั่งอสุจิเร็วเกินไป ความผิดปกติแต่กำเนิดของอวัยวะสืบพันธุ์ ปัญหาการสร้างอสุจิหรือการผ่านออกของน้ำอสุจิผิดปกติ ความผิดปกติของการทำงานของต่อมไร้ท่อ

  หลังจากถามประวัติ ตรวจร่างกายแล้ว แพทย์จะทำการตรวจวินิจฉัยอื่นๆตามความเหมาะสม เช่น การตรวจอสุจิ การตรวจหาปริมาณฮอร์โมน การตรวจท่อนำไข่ เป็นต้น และรักษาตามสาเหตุนั้นๆ ซึ่งในกรณีของคุณคู่ยังไม่เข้าข่ายภาวะมีบุตรยาก อาจลองนั่งคุยกันแล้วปรับตัวเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของภาวะมีบุตรยากค่ะ